Czy warto podjąć pracę w oparciu o umowę o pracę tymczasową?

Różne

Czy wiesz, że pracownikowi tymczasowemu przysługują dokładnie takie same prawa jak pracownikowi zatrudnionemu na stałe: prawo do urlopu, minimalnego wynagrodzenia, odpowiednich warunków socjalnych, chorobowego?