Jak pracować zdalnie, efektywnie i wygodnie

Pandemia trwa w najlepsze, a oczekiwany po wakacjach powrót do biur staje pod znakiem zapytania. Wprawdzie niektórzy pracownicy już dawno wrócili, ale spora grupa nadal pracuje z domu. Co więcej liczba osób pracujących zdalnie się powiększa. Tam, gdzie dostrzeżono korzyści w oszczędnościach firmy na wynajmie i eksploatacji biur, wysyła się do pracy z domu kolejnych pracowników.