Czym różni się praca na podstawie umowy-zlecenia od pracy w oparciu o umowę o pracę?

Różne

Z pewnością praca w oparciu o umowę cywilno-prawną, jaką jest umowa-zlecenie ,zapewnia większą swobodę niż wykonywanie obowiązków w ramach stosunku pracy.