06/25/2019 Zamknij okno

Projekt realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej - Rynek Pracy,

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,

Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 - 28.02.2021

Dofinansowanie projektu z UE: 3 609 039,00 zł


www.postawnasiebie.eu


Projekt jest adresowany do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki:

- zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego,

- nie prowadzących własnej działalności gospodarczej

- posiadających następujący status na runku pracy:

- pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy

- osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

- osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

W ramach projektu oferowane będzie wsparcie realizowane w ramach procesu IPD Uczestników:

- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

- coaching,

- szkolenia/kursy zawodowe

- szkolenie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dotacje na jej założenie (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego),

- udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia,

- wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu ,

- staże,

- pośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoLogotypy-projekt-1
InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony