02/26/2020 Zamknij okno

InterKadra znalazła się na prestiżowej liście najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Czy przyjęta przez firmę strategia znajdzie w przyszłości kontynuację?

InterKadra znalazła się na prestiżowej liście Diamentów Forbesa 2020, czyli najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. W skali ogólnopolskiej zajęła 240 miejsce na prawie 7 tysięcy przedsiębiorstw. W województwie małopolskim 23 w swojej kategorii. W jaki sposób powstaje ten niezależny ranking?

Wywiadownia Bisnode Polska brała pod uwagę złożone w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego za okres 2018–2014. Na ich podstawie wyłoniono firmy o pozytywnym ratingu wiarygodności i ryzyka współpracy, mające wysoką płynność bieżącą i niezalegające z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające te warunki musiały też wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Na liście Diamentów Forbesa znalazły się firmy, które w ciągu trzech lat najszybciej zwiększyły swą wartość.

Więcej o metodologii na stronie Forbes: https://www.forbes.pl/diamenty...

Ranking wyklucza banki. Obejmuje firmy handlowe i produkcyjne, wśród których przoduje branża budowlana. Tym bardziej można uznać za sukces wysoką pozycję przedsiębiorstwa działającego w obszarze zasobów ludzkich. Branży silnie uzależnionej od zmian przepisów oraz zachodzących procesów społecznych, wymagającej dużej elastyczności w ciągłym dostosowywaniu oferty do potrzeb rynku pracy, klientów biznesowych i oczekiwań osób zatrudnianych.

Przewidywać, reagować i dostosować się

W rankingu Diamentów Forbesa jednym z obszarów badawczych branych pod uwagę jest know-how, wrażliwość przedsiębiorstwa na zmiany sezonowe i koniunkturalne. Jak na nie reagowała InterKadra i jakie są jej prognozy na przyszłość?

Zmiany prawa w ostatnich latach, chociażby w kwestii ograniczenia zatrudnienia i użyczenia pracowników tymczasowych, spowodowały dywersyfikację oferty InterKadry i jej rozwój w zakresie outsourcingu usług. Wiedza na temat kolejnych zmian legislacyjnych, gotowość na nie i elastyczność jest jednym z głównych czynników warunkujących rozwój działalności.

„30 lipca wchodzi w życie nowelizacja dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w obrębie UE. Tym, co najsilniej może uderzyć w polskich przedsiębiorców, jest ograniczenie delegowania w czasie. Niemniej, pomimo zmian przepisów, jesteśmy na nie przygotowani i zamierzamy nadal prężnie działać na rynkach zagranicznych” – mówi kierownik działu obsługi klientów zagranicznych InterKadra Magdalena Winiarska.

W głównej mierze najbardziej narażony na komplikacje jest sektor transportowy[1], natomiast agencja zgodnie z planami deleguje w tej chwili do sektora produkcyjnego, rolnego i budowlanego, głównie do Francji i do, najchętniej wybieranych przez pracowników, Niemiec. Ponadto naszą nowością w obszarze pracy za granicą jest wysyłanie pracowników do Belgii. Otrzymaliśmy zgodę z Ministerstwa Pracy w Belgii na delegowanie pracowników do regionu Walonia. Od 2020 r. również rynek belgijski będzie "naszym" rynkiem i znajdzie się on w obrębie naszych zainteresowań i działań rozwojowych” – opowiada Magda Winiarska.

Rewizja dyrektywy 96/71/WE ogranicza czas delegowania do 12 miesięcy. Na skutek nacisków francuskich przedsiębiorców obawiających się kontroli ze strony inspekcji pracy zostało wdrożone rozwiązanie polegające na zatrudnianiu pracowników z Polski przez spółkę IK FRANCE w oparciu o francuskie prawo pracy.

Na powyższych przykładach widać zatem elastyczność i umiejętność dostosowania się do warunków panujących na rynku europejskim i potrzeb firm.

Kolejnym krokiem, który InterKadra poczyniła, by lepiej realizować zlecenia swoich klientów, jest wsparcie i dynamiczny rozwój procesów legalizacji pobytu oraz zatrudniania pracowników z zagranicy. W Polsce ograniczenia uproszczonej procedury zatrudniania obejmującej Ukraińców i Białorusinów (możliwość 180 dni pracy), ich rosnące oczekiwania i kwalifikacje oraz coraz większe zainteresowanie otwierającym się dla nich rynkiem niemieckim spowodowały, że pracodawcom nadal brakuje kadry i poszukują nowych możliwości. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku InterKadra rozpoczyna swoje doświadczenie z rekrutacją osób z innych państw jak np. Filipiny, Indonezja, Nepal, Indie, czy Bangladesz.

Sprostać wyzwaniom

Wyzwaniem rynku na kolejne lata może być proces robotyzacji przemysłu, widoczny na przykład w branży samochodowej. Oznacza on zwolnienia pracowników, a tym samym zapotrzebowanie na usługi outplacement skierowane do firm planujących przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia.

Zmiany na rynku pracy może również przynieść prognozowane na drugą połowę 2021 roku spowolnienie gospodarcze. Uwzględniając strategię firmy, która przełożyła się na zysk i wartość docenione tytułem Diamentów Forbesa, należy się spodziewać, że InterKadra wdroży adekwatne rozwiązania i poszerzy portfolio klientów. W 2019 r. pozyskała nowych klientów z sektora produkcyjnego, logistycznego, dystrybucyjnego oraz usług bankowych.

„Liczba agencji zatrudnienia w Polsce wciąż rośnie, obecnie w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia znajduje się 9000 podmiotów. Konkurencja jest więc liczna, ale biorąc pod uwagę nasze zasoby organizacyjne, techniczne oraz finansowe, jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, które mogą świadczyć kompleksowe usługi w obszarze rekrutacji, pracy tymczasowej, outsourcingu, doradztwa przy legalizacji pobytu, a także merchandisingu. Synergia tych usług to nasz kluczowy atut.” – mówi Krzysztof Czajkowski, dyrektor handlowy InterKadra.

[1] Wynika to ze sposobu naliczania wynagrodzeń kierowców, gdzie około 70% kwoty, którą otrzymują, to dieta i ryczałty noclegowe, a zaledwie 30% to wynagrodzenia bazowe. Zgodnie z wchodzącą dyrektywą ma ono wynosić tyle co wynagrodzenie sektorowe w kraju, w którym kierowca przebywa tzw. kraju przyjmującym. Jak szacują eksperci, może to podnieść koszty pracodawcy nawet do 40%, jeśli polskie prawo nie zareaguje i nie zmieni przepisów.

InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony