Już niemalże 10 lat InterKadra z sukcesem realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, głównie w obszarze rynku pracy. Łączna wartość dofinansowania przekroczyła 30 mln złotych. W wyniku realizacji tych projektów zatrudnienie uzyskało ponad 1450 osób.
Więcej przeczytasz na naszej stronie internetowej: www.postawnasiebie.interkadra.pl
Zapraszamy do kontaktu: tel. 12 290 44 37, e-mail: projektyue@interkadra.pl

 • 272

  dotacje na rozpoczęcie
  własnej działalności
  gospodarczej

 • 669

  szkoleń
  kwalifikacyjnych
  i kompetencyjnych

 • 419

  staże zawodowe

Trwające projekty

15.09.2018

Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy dla 200 osób z województwa małopolskiego zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, przewidzianych do zwolnienia bądź zagrożonych zwolnieniami lub odchodzących z rolnictwa poprzez realizację kompleksowego programu typu outplacement.

30.03.2016

Celem projektu jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy 450 osób młodych (15-29 lat), biernych zawodowo (z kategorii NEET) zamieszkałych na terenie powiatów: bocheński, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim.

Projekty ukończone

25.06.2019

Projekt „Postaw na przyszłość – postaw na siebie” miał na celu optymalizację procesu przekwalifikowania i poszukiwania nowego miejsca pracy u 200 osób z woj. małopolskiego, które były przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy bądź chciały odejść z rolnictwa.

25.06.2019

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8. Oś Priorytetowa
- Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2
- Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Okres realizacji projektu: 01.07.2014 – 31.08.2015

25.06.2019

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)
Obszar priorytetowy:
Sektor prywatny
Obszar tematyczny:
Rozwój sektora prywatnego i
promocja eksportu MŚP
Okres realizacji projektu:
01.03.2015 - 30.04.2015

25.06.2019

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII
- Regionalne kadry gospodarki
Okres realizacji projektu: 01.10.2012 - 30.09.2014
Kwota dofinansowania: 9 472 566,80zł

InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony