Shutterstock_1278216061 20.04.2020 Zamknij okno

Od wielu lat praca operatora wózka widłowego cieszy się niesłabnącą popularnością. Rozwój firm produkcyjnych, ale też handlowo-usługowych gwarantuje zapotrzebowanie na pracowników obsługujących magazyny, gdzie wykorzystywane są tzw. urządzenia transportu bliskiego (UTB). Są to maszyny służce do przenoszenia ładunków na niewielkie odległości. Wśród nich wymienia się między innymi wózki widłowe, inaczej nazywane wózkami jezdniowymi.

Na czym polega praca operatora wózka widłowego?

Praca operatora wózka widłowego polega przede wszystkim na załadunku, przewożeniu i rozładunku towarów. Do jego obowiązków należy także dbałość o stan techniczny pojazdu. Oznacza to, że operator powinien dobrze znać budowę i działanie urządzenia, które obsługuje. Ważne, by umiał dostosować ciężar i gabaryty ładunków do możliwości maszyny, a także potrafił wykonywać drobne naprawy. Stan techniczny wózka jest na bieżąco odnotowywany w dzienniku konserwacji i księdze rewizyjnej wózka.

Jeśli chodzi o warunki pracy, to należy pamiętać, że ma ona charakter zmianowy. Dostawy często odbywają się nocami. Może ona być również wykonywana na zewnątrz i wewnątrz magazynów w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i jego organizacji.

Dla kogo?

Na stanowisku operatora wózka jezdniowego przydatne są cechy i zdolności cenione w pracy kierowców. Dobry wzrok, słuch, umiejętność szybkiej reakcji oraz ogólnie dobra sprawność. Przewóz towarów i ich rozładunek wymaga również precyzji. Zwłaszcza przy transporcie dużych gabarytowo ładunków sprawdza się umiejętność oszacowania odległości.

Kandydat na stanowisko musi mieć ukończone 18 lat, nie jest wymagane specjalistyczne techniczne wykształcenie. Kluczowe są tu umiejętności i posiadane uprawnienia.

Jakie wymagania trzeba spełniać?

Wymogi dla operatora są zależne od rodzaju urządzenia. Wyróżnia się 3 kategorie wózków jezdniowych:

  • - III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane;
  • - II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych;
  • - I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z podaniem rodzaju wózka specjalizowanego.

Wózki widłowe, czyli jezdniowe podnośnikowe (z mechanicznym napędem podnoszenia) według polskiego prawa należą do kategorii II WJO. Do ich obsługi wymagane są obecnie uprawnienia UDT.

Osoby chcące je uzyskać muszą zdać egzamin państwowy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Jego koszt jest często wliczany w cenę kursów realizowanych w centrach kształcenia zawodowego. Na jego podstawie otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzenia transportu bliskiego. Warto podkreślić, że jest ono uznawane również w innych krajach Unii Europejskiej.

Uprawnienia UDT mają charakter terminowy. Na trzy miesiące przed utratą ważności należy złożyć wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego o przedłużenie kwalifikacji.

Obecne prawo zostało wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z 15 grudnia 2017 roku i zmienione rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 8 października 2019 roku.

Co z osobami, które mają uprawnienia obsługi wózków widłowych, uzyskane przed 2017 rokiem?

Wymienione rozporządzenia zakładają wygasanie dotychczasowych uprawnień zakładowych. Wielu operatorów do tej pory wykonywało obowiązki operatora wózka jezdniowego na podstawie tak zwanej karty imiennej. Wydawana ona była w zakładzie pracy na podstawie wewnętrznego przeszkolenia i tylko na jego terenie miała ważność.

Zgodnie z bieżącymi przepisami uprawnienia te tracą ważność w zależności od tego, kiedy je uzyskali.

Osoby, które mają imienne zezwolenia:

  • - wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku;
  • - wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 roku;
  • - wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Po tych terminach osoby, które będą dalej chciały pracować w zawodzie, muszą potwierdzić swoje kwalifikacje egzaminem UDT.

Jakie możliwości?

Największym plusem obecnej sytuacji jest to, że osoby, które uzyskały uprawnienia UDT, mają większe możliwości wyboru ciekawych i lepiej płatnych ofert pracy. Nie są uzależnione od stanowiska w jednej firmie, a ich kwalifikacje są uznawane również za granicą.

InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony