Pensja 20.12.2019 Zamknij okno

W 2020 roku ponownie wzrośnie minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę i wyniesie 2600 zł brutto. Jednocześnie podwyższeniu ulegnie minimalna stawka godzinowa, która od 1 stycznia 2020 r. wynosić będzie 17 zł brutto za godzinę.

Przyszłoroczna podwyżka wynagrodzenia minimalnego jest rekordowa. Podwyżka wyniesie aż 350 zł brutto, czyli 15,6%. Od 2020 roku zmieni się nie tylko kwota pensji minimalnej, ale także sposób jej wyliczania, co dodatkowo wpłynie na jej podwyższenie.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika wlicza się:

- składniki wynagrodzenia,
- inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (zaliczone do wynagrodzeń osobowych według Głównego Urzędu Statystycznego do wynagrodzeń osobowych).

Do wyliczenia pensji pracownika nie wlicza się natomiast:

- nagrody jubileuszowej,

- odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

- wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

- należności z tytułu podróży służbowej, w tym diety (nie są zaliczane do wynagrodzeń osobowych według GUS),

- dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony