Merchandisingfota 14.11.2019 Zamknij okno

Merchandising jest działaniem z pogranicza marketingu i sprzedaży. Osoba zatrudniona na takim stanowisku odpowiada za reprezentowanie producenta lub dostawcy towarów w miejscu ich sprzedaży. Merchandiser ma więc za zadanie odpowiednio aranżować ekspozycję sklepową powierzonych sobie towarów w taki sposób, by wpłynąć na zwiększenie efektywności sprzedaży. Sprawuje nadzór nad powierzonymi punktami sprzedaży, co wiąże się z koniecznością ich regularnego, częstego odwiedzania. Merchadiser musi kontrolować stan towarów w powierzonych placówkach handlowych. Nie tylko stan towarów podlega kontroli, ale również daty ważności towarów na półkach, ceny i opisy. Do obowiązków takiej osoby należy również porządkowanie miejsca ekspozycji towarów tak, aby maksymalizować jej atrakcyjność. Zajmuje się również zamówieniami i zwrotami. Sporządza również raporty dotyczące potrzeb i opinii klientów oraz ofert konkurencji.

Obiegowa opinia mówi o tym, że merchandiser to „osoba wykładająca towar na półkach”. To błędna opinia. Dzisiejszy profesjonalny merchandiser, to przede wszystkim osoba posiadająca duże doświadczenie w handlu. Celem działań osoby pracującej na tym stanowisku jest skupienie uwagi nabywcy na produkcie i wzbudzenie jego zainteresowania tym produktem. Zainteresowanie to jest intensyfikowane przez wyeksponowanie zalet produktu lub jego atrakcyjnej ceny. Należy podkreślić, że kluczową rolę w całym procesie sprzedaży odgrywa nie tylko sam produkt, ale także miejsce, w którym dokonuje się jego zakupu. Umiejętna aranżacja kanałów dystrybucji, czyli zapewnienie tego, czego klient spodziewa się w danej lokalizacji – to właśnie zadanie profesjonalnego merchandisera.

W praktyce, niestety, bardzo często jest tak, że obowiązki merchandisera dokładane są do zadań przedstawiciela handlowego. Jesteśmy pewni, że ta oszczędność jest pozorna. Informacje oraz raporty dostarczane przez przedstawiciela handlowego są przecież bardzo subiektywne. Trudno wymagać od niego, aby zgłosił np. nieprawidłowości w ekspozycji danego towaru, czyli zaraportował negatywnie samego siebie.

Praca w merchandisingu to dobry pierwszy krok dla tych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z handlem i sprzedażą. Daje ona bowiem możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, nawet jeszcze w trakcie studiów. Praca dorywcza jest przecież najlepszym sposobem na weryfikację swoich planów zawodowych. W tym czasie można rozwijać swoje kompetencje. Ci, którzy wykażą się talentem i zaangażowaniem, na pewno zostaną dostrzeżeni przez pracodawcę. Trzeba pamiętać, że od osób zajmujących się merchandisingiem wymaga się coraz większej wiedzy z zakresu marketingu i psychologii zachowań konsumenckich. Co bardzo istotne – podczas pracy, merchandiser nabywa szereg tzw. umiejętności miękkich. Takie umiejętności z pewnością będą przydatne także w wielu innych zawodach.

Zatrudniani przez InterKadrę merchandiserzy mają do swojej dyspozycji nowoczesne narzędzie – aplikację MerchAssistant,. Aplikacja ta umożliwia pracownikowi bieżącą komunikację z firmą, sprawne zarządzanie zadaniami oraz szybkie i bezproblemowe raportowanie realizacji swoich zadań. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów możemy szybko zareagować i pomóc pracownikowi je rozwiązać.

Eksperci prognozują dalszy wzrost znaczenia roli merchandisera. Producenci i dostawcy będą poszukiwać profesjonalistów, którzy zapewnią efektywną realizację ich celów biznesowych. Fakt konieczności korzystania z narzędzi sprzedaży oferowanych przez merchandising jest bezsporny. Każda nasza wizyta w sklepie jest tego potwierdzeniem. Zachęcamy do rozważenia pracy w charakterze merchandisera! W InterKadra chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z tą pracą.

InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony