Rekrutacja 17.10.2019 Zamknij okno

W 2018 roku polski pracownik potrzebował 2,5 miesiąca, aby znaleźć pracę. Co istotne: 2-3 lata wcześniej średni czas poszukiwań wynosił 3,5 miesiąca. Oczywiście jest to średnia długość. Co oznacza, że jedni znajdowali pracę w kilka tygodni, inni nawet kilka miesięcy. Oczywiście wszystko zależy od tego jakie kompetencje ma kandydat i jakiej pracy szuka.

O długości procesu poszukiwania nowej pracy decyduje kilka czynników, są nimi m.in.: sytuacja na rynku pracy, wewnętrzne procedury firm, zaangażowanie i przygotowanie zawodowe kandydata. Niekiedy proces ten obejmuje jeden miesiąc, a w innym przypadku nawet pół roku. Dlatego należy uzbroić się w cierpliwość.

Rekrutacja to proces, który czasami jest wieloetapowy. Pierwszym z nich jest analiza zgłoszeń i dokumentów rekrutacyjnych. Trwa to czasem nawet kilka tygodni. Po wstępnej selekcji nadesłanych aplikacji przychodzi czas na umawianie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. W wielu procesach rekrutacyjnych podczas takiego spotkania z rekruterem kandydat nie tylko ma za zadanie zaprezentować się i odpowiedzieć na pytania. Często jest też drugie spotkanie, podczas którego wybrane osoby przystępują do rozwiązywania testów kompetencyjnych czy wykonywania konkretnych zadań związanych z rolą, o jaką się ubiegają. W kolejnym etapie pozostają osoby, które najlepiej poradzą sobie z poprzednimi. Osoby te otrzymują konkretną propozycję zatrudnienia.

Aby dowiedzieć się, z ilu części składa się proces rekrutacyjny, warto poruszyć tę kwestię w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Wiedza ta pozwoli zastanowić się nad tym, czy możesz pozwolić sobie na dłuższe oczekiwanie na rezultaty procesu rekrutacyjnego. Być może Twoja sytuacja finansowa nie pozwala na pozostawanie bez zatrudnienia przez taki okres. Wtedy będziesz wiedzieć, że musisz nadal poszukiwać interesujących Cię ofert i brać udział w innych procesach rekrutacyjnych. Na pewno masz świadomość tego, że zbyt długi okres oczekiwania na efekty obniża motywację i może odbierać nadzieję na sukces. Nie warto się poddawać tej tendencji. Poszukiwanie pracy jest bardzo ważnym procesem. Im lepiej zostanie on przeprowadzony, tym większa jest szansa, że za kilak miesięcy nie będziesz musiał go powtarzać.

InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony