Praca-tymczasowa 29.10.2019 Zamknij okno

Co kryje się pod pojęciem: praca tymczasowa?

Zacznijmy od tego, że praca tymczasowa to taka forma zatrudnienia, która ma charakter okresowy i w której nawiązaniu uczestniczą trzy podmioty: pracownik oraz jego dwóch pracodawców. Pierwszym z nich jest agencja pracy tymczasowej, z którą pracownik podpisuje umowę i to ona kieruje dalej pracownika do określonego pracodawcy. Drugim niejako pracodawcą jest ów konkretny przedsiębiorca, pracodawca, u którego pracownik będzie świadczyć pracę. W sensie prawnym pracownik podlega agencji pracy tymczasowej, niemniej jednak wykonuje obowiązki zlecone przez konkretnego pracodawcę w takim zakresie, w jakim zostały one określone w umowie zawartej z agencją pracy tymczasowej. Nie jest tak, że pracodawca może powierzyć pracownikowi obojętnie jakie obowiązki. Są one bowiem zawsze określone w podpisanej przez niego umowie o pracę tymczasową.

Jakie prawa ma pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę tymczasową?

Pracownikowi tymczasowemu przysługują dokładnie takie same prawa jak pracownikowi zatrudnionemu na stałe: prawo do urlopu, minimalnego wynagrodzenia, odpowiednich warunków socjalnych, chorobowego.

Pracownik zatrudniony tymczasowo najczęściej sam ustala dni i godziny swojej pracy – oczywiście w ramach dni i godzin pracy funkcjonujących u pracodawcy. W niektórych przypadkach grafiki ustalane są przez pracodawców, ale z uwzględnieniem preferencji czasowych zainteresowanego pracownika.

Dla kogo to rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne?

  • Dla studentów, uczniów, młodych ludzi bez doświadczenia.
  • Dla osób, które szukają szybkiego zarobku.
  • Dla osób szukających dodatkowego zarobku, np. przed świętami, wakacjami, czy też z powodu dodatkowych wydatków domowych (np.: remont, zakup samochodu).
  • Dla osób, które mogą lub chcą pracować tylko dorywczo – na przykład 2-3 dni w tygodniu. Również dla tych, które są dyspozycyjne jedynie w określone dni tygodnia lub w specyficznych godzinach. Ta opcja może być atrakcyjna zarówno dla studentów i uczniów, jak i młodych rodziców, osób samotnie wychowujących dzieci.
  • Dla osób po 50. roku życia, którym w niektórych miejscowościach trudno jest znaleźć stałą pracę odpowiadającą ich kwalifikacjom. Niekiedy nawet osoby takie mają problem, aby znaleźć jakąkolwiek stałą pracę w miejscu ich zamieszkania. Z pomocą może przyjść praca tymczasowa.
  • Dla tych, którzy stracili pracę i szybko potrzebują nowej, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby.
  • Dla wszystkich chcących legalnie pracować za granicą.

Jeśli nadal zastanawiasz się czy praca tymczasowa jest dla Ciebie odpowiednią formą zatrudnienia - odwiedź jedno z naszych centrów rekrutacyjnych, odpowiemy na wszystkie twoje pytania i przedstawimy konkretne oferty!

InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony