06/25/2019 Zamknij okno

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 31.12.2020
Dofinansowanie projektu z UE: 7 790 302,31 zł


Celem projektu jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy 450 osób młodych (15-29 lat), biernych zawodowo (z kategorii NEET) zamieszkałych na terenie powiatów: bocheński, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, które łącznie spełniają następujące warunki:

- nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo),

- nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),

- nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni)

- zamieszkują obszar województwa małopolskiego a w szczególności powiat: bocheński, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim.

Więcej na stronie www.trampolinadoprzyszlosci.pl

Logotypy-projekt-2
InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony