06/25/2019 Zamknij okno

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Okres realizacji projektu: 01.10.2012 - 30.09.2014
Kwota dofinansowania: 9 472 566,80zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony