12/07/2020 Zamknij okno

Według danych Eurostatu za 2019 rok średnio w Unii Europejskiej pracowało 67,3 % kobiet w wieku produkcyjnym i 79% mężczyzn. Statystyki dla Polski są bardzo bliskie średniej europejskiej – to 66,3 % kobiet aktywnych zawodowo i 80,7% mężczyzn. Nie jest więc źle, choć polscy eksperci marzą o tym, abyśmy dorównali Skandynawii, gdzie wskaźniki osiągają 80% kobiet aktywnych zawodowo. Czy jesteśmy na dobrej drodze? Co powinien oferować rynek pracy kobietom?

Wykształcenie a aktywność zawodowa

Statystyki Eurostatu rejestrują mniejszą aktywność kobiet w wieku 25-35 lat na rynku pracy. Większość badań upatruje przyczyn tego zjawiska w realizowanej w tym wieku potrzebą zakładania rodziny i opiece nad dziećmi. Z tych powodów część kobiet w ogóle nie wchodzi na rynek pracy, a część na chwilę z niego wypada.

W przypadku osób z niższym wykształceniem bywa, że ten moment się wydłuża do kliku, kilkunastu lat, ponieważ koszty zapewnienia opieki dziecku w trakcie pracy niejednokrotnie są równoważne uposażeniu za nią. Nie opłaca się zatem pracować, rezygnując z samodzielnej opieki nad dziećmi.

Inaczej sprawy się mają z kobietami z wyższym wykształceniem. One chętniej wracają do pracy, mając świadomość nie tylko finansowych korzyści, jakie ona przynosi. Chodzi tu w dużej mierze o rozwój osobisty, samodzielność finansową, a także perspektywy awansu.

Duże znaczenie mają również pewne benefity, które oferuje praca jak np. prywatna opieka medyczna, możliwość pracy zdalnej, elastyczny grafik czy korzystanie z samochodu służbowego. Są to bowiem elementy, które uławiają łączenie obowiązków służbowych z rodzinnymi. Dlatego też wykształcone kobiety chętniej wybierają firmy oferujące takie możliwości.

Gdzie chcą pracować kobiety?

Według badań GUS największy procent kobiet pracowników dominuje w branży opiekuńczej, edukacji, usługach oraz administracji. Są to dziedziny, w których duże znaczenie ma umiejętność pracy z ludźmi. Z jednej strony jest to współpraca na poziomie zespołu, z drugiej kontakt z klientem.

Obok szkół, szpitali, sklepów różnego typu, jednym z bardziej sfeminizowanych miejsc pracy są agencje zatrudnienia, w których wśród kadry również przodują kobiety. Proces rekrutacyjny czy współpraca z klientami biznesowymi wymagają bowiem umiejętności miękkich, dobrych zdolności komunikacyjnych, zdolności rozumienia potrzeb drugiej strony, woli współpracy i dbałości o wzajemne relacje. Te cechy są dominantą kobiet. Procentują szczególnie w negocjacjach biznesowych.

Jak zauważa Dyrektor Handlowy w InterKadra Krzysztof Czajkowski : „Mam wrażenie – bardzo obiektywne – że w ostatnich latach szybciej udaje się dojść do porozumienia z kobietami niż z mężczyznami przy finalizowaniu umów o współpracy, choć zdarzają się wyjątki”.

Kobiety w agencji pracy

Opinię tę potwierdza fakt, że na 323 zatrudnionych w InterKadrze pracowników i zleceniobiorców prawie 87 % stanowią kobiety. Kadra zarządzająca to 58 osób, z których ponad 70% to kobiety. Widać z tych danych, że profil firmy odpowiada kwalifikacjom i umiejętnościom kobiet. Z drugiej strony InterKadra realizuje taką filozofię pracy i stwarza warunki, które odpowiadają potrzebom kobiet, zarówno tych, które chcą równoważyć życie rodzinne z zawodowym, jak i tych, które mogą skupić się na realizacji zawodowych celów.

Nie bez znaczenie jest to, że od 2014 roku InterKadra jest sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce. Karta jest pisemnym zobowiązaniem wprowadzonym w organizacji, która obliguje się do zakazu dyskryminacji w pracy i decyduje się działać na rzecz promocji i tworzenia różnorodności.

Wpływ kobiet na działalność organizacji

Tak duży udział kobiet wśród pracowników wpływa również na rozwój firmy, jej działalność nie tylko na rynku pracy, ale również podejmowane aktywności w dziedzinie odpowiedzialności społecznej.

Działalność charytatywna firm wielokrotnie jest inicjowana właśnie przez kobiety. Włączanie się InterKadry w Szlachetną Paczkę, zbiórki na rzecz schroniska Promyk w Gdańsku oraz inne akcje to często inicjatywa pracownic udzielających się społecznie, będących wolontariuszkami.

Kobiety inicjują, organizują i realizują takie działania, budując pozytywny wizerunek firmy, ale również wzmacniając siebie. Poczucie sprawczości, podatny grunt na działanie powodują, że stają się one pewniejsze swojej wartości, a to przekłada się na większe nastawienie na rozwój zawodowy i awans. Nie dotyczy to tylko agencji pracy czy działalności pro publico bono.

Jak zauważa Dyrektor Handlowy w InterKadra Krzysztof Czajkowski: „Przy obecnym rynku pracy mam wrażenie, że mamy wręcz do czynienia z ofensywą kobiet na stanowiska kierownicze, co widać u naszych klientów – małych, średnich, dużych i kluczowych. W mojej ocenie – bardzo dobrze”.

Kobiety-post
InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony