06/25/2019 Zamknij okno

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)
Obszar priorytetowy: Sektor prywatny
Obszar tematyczny: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
Nazwa projektu: CSR drogą do zrównoważonego rozwoju
Okres realizacji projektu: 01.03.2015 - 30.04.2015

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Swiss
InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, NIP: 6762336026

imgNa górę strony