05/08/2020 Zamknij okno

Kto przyznaje certyfikat?

TÜV Rheinland Group to niemiecka firma założona prawie 150 lat temu, obecnie jest jednym z wiodących dostawców w dziedzinie usług kontrolnych na świecie. Posiada swoje biura i laboratoria w ponad 60 krajach w 6 regionach geograficznych.

Wysoko wykwalifikowani eksperci TUV działają w laboratoriach, centrach testowych i szkoleniowych na całym świecie. Audytują, kontrolują i certyfikują nie tylko procesy zarządzania, ale także produkty i technologie, sprawdzają ich zgodność z krajowymi i międzynarodowymi standardami.

Przez przeszło 148 lat TUV budował swoją pozycję niezależnego eksperta w dziedzinie jakości. Firma jest m. In członkiem ONZ Global Contact działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwalczania korupcji.

Jakie są warunki przyznania certyfikatu

Firma, która zgłasza się do TÜV z potrzebą sprawdzenia swojej usługi, produktu lub systemu zarządzania jest poddawana kilku etapowej kontroli. Zobowiązana jest dostarczyć wszystkie wymagane do certyfikacji informacje i dokumenty a następnie spełnić wszystkie warunki zgodności z krajowymi i międzynarodowymi normami.

Szczegóły dostarczanej dokumentacji i normy są określane w zależności od rodzaju certyfikatu, dziedziny, obszaru jakiego dotyczy.

Certyfikat zostaje przyznany tylko wtedy, jeśli cała procedura certyfikacji i audyt zakończy się wynikiem pozytywnym.

Co to jest Standard QSBP

InterKadra otrzymała po raz kolejny certyfikat QSBP System zapewnienia jakości w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Certyfikat ten jest potwierdzeniem, że spełniamy wymagania normy QSBP w zakresie zarządzania i realizacją usług domowej, całodobowej i krótkoterminowej opieki nad osobami niesamodzielnymi na rynku niemieckim, zawierania i obsługi umów o świadczeniu opieki, zapewnienie zasobów do realizacji opieki, rekrutacji i szkolenia personelu opiekuńczego.

Kontroli w ramach certyfikatu QSBP podlegają:

- zarządzanie działalnością – w szczególności czy wszystkie aspekty działalności są zgodne z wymogami prawnymi, czy klienci agencji są skutecznie informowani o wszystkich aspektach związanych z realizacją usługi,

- organizacja świadczenia opieki – w szczególności czy opieka realizowana jest na podstawie nie budzącej wątpliwości umowy z klientem i czy zapewniona jest odpowiednia komunikacja pomiędzy pracownikami agencji a opiekunami,

- obsługa i informowanie klienta – kontroli podlegają środki i metody komunikacji mające wpływ na jakość świadczonych usług w tym sposoby pozyskiwania informacji, jakość kontaktu z agencją, możliwości składania skarg i reklamacji,

- zapewnienie kompetencji personelu – sprawdzane są kompetencje personelu, jego doświadczenie i jakość szkoleń.

Wszystkie powyższe elementy są drobiazgowo sprawdzone i opisane w raporcie z audytu.

Podsumowanie

Na koniec warto zaznaczyć, że certyfikat jest ważny przez rok a jego przyznanie wiąże się z obowiązkiem informowania TÜV Rheinland o wszystkich zmianach dotyczących funkcjonowania firmy w zakresie certyfikowanej usługi.

Certyfikacja TÜV nie jest więc tylko kolejnym logotypem towarzyszącym marce, ale wiarygodnym certyfikatem jakości produktów i usług, którym certyfikat ten został przyznany.

Wykaz firm posiadających certyfikaty TÜV można znaleźć tu: www.certipedia.com


InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony