Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
poig

RPO „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie”

8 Oś Priorytetowa - Rynek Pracy

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 - 28.02.2021

Dofinansowanie projektu z UE: 3 609 039,01 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej
power

POWER "Trampolina do przyszłości"

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie:1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 31.12.2020

Dofinansowanie projektu z UE: 7 790 302,31 zł


Celem projektu jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy 450 osób młodych (15-29 lat), biernych zawodowo (z kategorii NEET) zamieszkałych na terenie powiatów: bocheński, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo),
  • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
  • nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni)
  • zamieszkują obszar województwa małopolskiego a w szczególności powiat: bocheński, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim
Więcej

pokl

RPO „Postaw na przyszłość – postaw na siebie”

8 Oś Priorytetowa - Rynek Pracy

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej

pokl pokl

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Obszar priorytetowy: Sektor prywatny

Obszar tematyczny: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP


Nazwa projektu: CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

Okres realizacji projektu: 01.03.2015 - 30.04.2015

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Pobierz broszurę CSR

pokl

POKL „Postaw na przyszłość postaw na siebie”

Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie


Nazwa projektu: Postaw na przyszłość - postaw na siebie

Okres realizacji projektu: 01.10.2012 - 30.09.2014

Kwota dofinansowania: 9 472 566,80zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej
poig

POIG „Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej procesy rekrutacji i leasingu pracowników na rzecz naszych partnerów”

8. Oś Priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Nazwa projektu: Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej procesy rekrutacji i leasingu pracowników na rzecz naszych partnerów

Okres realizacji projektu: 01.07.2014 – 31.08.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Więcej