Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Polityka Jakości ISO 9001:2015

 • happynessZ dumą informujemy, że w Spółce InterKadra wdrożony został System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy ISO 9001:2015. System obejmuje działalność związaną z rekrutacją i udostępnianiem pracowników. Wdrożony SZJ oparty jest na podejściu procesowym, rozumianym jako system powiązanych procesów z ich identyfikacją, nadzorem oraz zarządzaniem nimi.

   

  Nasza Polityka Jakości

  Misją firmy InterKadra Sp. z o.o. jest świadczenie najwyższej jakości usług związanych
  z
  wypełnianiem przyjętych zobowiązań poprzez dostarczenie personelu o wymaganych kwalifikacjach na czas i w odpowiedniej ilości.

  Wartości Spółki obejmują takie prowadzenie firmy, które generuje zakładane przychody w sposób etyczny, inwestując w rozwój pracowników, ustawicznie dążąc do ciągłego rozwoju, przy założeniu, iż o wyniku finansowym decyduje zadowolenie odbiorców.

   Celem głównym firmy InterKadra Sp. z o.o. w zakresie Polityki Jakości jest osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta, który otrzymuje konkretną usługę z zakresu wypożyczania pracowników tymczasowych, leasingu pracowniczego, doradztwa personalnego, rekrutacji oraz innych usług związanych z dostarczaniem personelu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych, w sposób sprawny i przyjazny dla Klienta, po konkurencyjnych cenach.

  Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji Klientów oraz innych stron potencjalnie zainteresowanych świadczoną przez Spółkę działalnością oraz w celu ciągłego osiągania zadowolenia Klientów, ustalono i przyjęto poniższe Strategiczne Cele Jakościowe:

  • oferowane i dostarczane są jedynie te usługi, które spełniają potrzeby i oczekiwania Klientów, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi,
  • odpowiednio wysoki poziom jakości oferowanych usług Spółki decyduje o długotrwałym utrzymaniu jej konkurencyjności,
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2015 oraz niniejszą Politykę Jakości,
  • najwyższy poziom świadczonych usług pozwala Spółce na systematyczne zwiększanie konkurencyjności oraz ciągły jej rozwój,
  • tworzenie i rozwijanie usług oferowanych przez Spółkę następuje w sposób kompetentny, sprawny oraz uwzględniający potrzeby Klientów,
  • Klienci Spółki otrzymują od niej całościową i niezbędną dla nich wiedzę na temat świadczonych usług,
  • ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów, zapewnia systematyczną poprawę działania, zwiększenie produktywności oraz obniżenie kosztów,
  • ciągłe komunikowanie i informowanie o Polityce i Celach Jakości wszystkich pracowników/pracobiorców, na wszystkich istniejących w Spółce poziomach zarządzania, a także dla wszystkich stanowisk,
  • ustawiczne podnoszenie kompetencji pracowników/pracobiorców Spółki,
  • realizację działalności w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy,
  • ciągłą poprawę jakości realizowanych usług poprzez systematyczne unowocześnianie wyposażenia oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacji,
  • minimalizację zagrożeń oraz wykorzystanie istniejących szans w kontekście działalności Spółki i przyjętych dla niej Celów działania.

   

   Odpowiedzialność za osiąganie wyznaczonego poziomu jakości oferowanych usług dotyczy każdego pracownika/pracobiorcy Spółki, a osiągana jest przez stosowny podział zadań i kompetencji pracowniczych.

   Za ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie Polityki Jakości oraz umożliwienie jej realizacji tak, aby każdy pracownik/pracobiorca był w stanie uczestniczyć w realizacji Celów Jakości odpowiedzialny jest Prezes Spółki.

   Ustanawiając przedstawioną w niniejszym dokumencie Politykę Jakości, Zarząd Spółki zapewnia, że:

  • jest ona stosowna do celów działania Spółki oraz jej kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego,
  • oparta jest i wspiera strategiczne kierunki rozwoju Spółki,
  • stanowi ramy umożliwiające wyznaczenie Celów Jakości,
  • wyraża osobiste zaangażowanie Właściciela Spółki w powstanie warunków niezbędnych do jej realizacji we wszystkich obszarach działań Spółki, a także do osiągania opracowanych Celów Jakościowych.

   

  Zarząd Spółki wraz z pracownikami/pracobiorcami zobowiązuje się do utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015, a także do doskonalenia skuteczności Systemu oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do funkcjonowania Systemu i jego rozwoju.