Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Payroll - Administrowanie dokumentacją pracowniczą

image description
 • Prowadzenie teczek osobowych, naliczanie pensji, nadzór i rozliczanie urlopów, sprawozdawczość do ZUS, US, kontakty z PIP – to wszystko nie musi obciążać Państwa ani dnia dłużej. Outsourcing sfer działania przedsiębiorstwa, które nie są kluczowe dla jego funkcjonowania i nie stanowią jego działalności statutowej pozwoli doskonale wyróżnić się tam, gdzie potencjał Waszej organizacji przerasta konkurencję.Oferowana przez grupę kapitałową InterKadra kompleksowa usługa Payrollingu gwarantuje wysoki poziom obsługi, pozwalający skupić się naszym Klientom w codziennym działaniu na obszarach przynoszących im realne zyski. Ponadto, outsourcing kadr i płac jest rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie kosztów administracyjnych firmy i zapewnienia poprawność prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej, na co udzielamy gwarancji Częste zmiany Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS wymagają bowiem nieustannego śledzenia przepisów, zatrudnia specjalistów z zakresu twardego HR oraz ustawicznego uaktualniania programów naliczających wynagrodzenia. Zdarza się, że administracja płac i administracja kadr sprowadza się do nieustannego wyszukiwania zmian i dostosowywania się do nich. kadr outsourcingowa obsługa kadrowo-płacowa uwolni Państwa firmę od tych uciążliwych obowiązków oraz konieczności rozbudowywania działów, które nie zajmują się produkcją czy bezpośrednim wykonywaniem usługi a jedynie administracją

  W ramach usługi Payroll oferujemy Państwu:

  Administrację płac

  Naliczanie wynagrodzeń jest jednym z tych obszarów działania przedsiębiorstw, który najczęściej jest zlecany podmiotom zewnętrznym. Przynosi to firmom wymierne korzyści finansowe oraz gwarantuje całkowite uszczelnienie obiegu informacji o wynagrodzeniach i zachowanie ich poufności wewnątrz firmy.

  Również w tym obszarze ciągle doskonalimy naszą organizację: poszerzamy wiedzę i kompetencje, budujemy procedury i systemy kontroli wewnętrznej oraz narzędzia informatyczne. Oferujemy pełen zakres usług, które obejmują między innymi:

   • ewidencję danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym
   • zarządzanie wynagrodzeniami:
   • sporządzanie list płac
   • obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
   • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw
   • obsługiwanie przelewów
   • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
   • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON
   • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT 11/40
   • ustalanie uprawnień urlopowych (wymiar urlopu, urlop należny, bilanse urlopowe)
   • dokonywanie przeglądów dokumentacji płacowej
   • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji kadrowej,
   • przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w US (trzy razy w roku),
   • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej (sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale – jeśli występuje taki obowiązek) i rocznego rozliczenia podatku dochodowego,
   • przygotowywanie dokumentów i obsługa podczas audytu.

   Administrację kadr

   • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników
   • zgłaszanie pracowników do ZUS
   • obsługę przyjęcia nowego pracownika do firmy
   • przygotowywanie dokumentów kadrowych, m.in. umów o pracę, świadectw pracy, aneksów do umów
   • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej
   • monitorowanie ważności badań lekarskich i przygotowywanie skierowań na badania wstępne i okresowe
   • monitorowanie aktualności szkoleń BHP
   • obsługę pracowników w zakresie sporządzania: zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o zarobkach, świadectw pracy
   • dokonywanie przeglądów akt osobowych
   • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta
   • reprezentowanie Klienta podczas kontroli prowadzonej przez uprawnione organy administracji państwowej
   • przygotowywanie korekt list płac, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych ZUS
   • projektowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS
   • przygotowywanie korekt list płac, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych ZUS
   • pełną obsługę umów o pracę oraz umów cywilno – prawnych( w tym umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich).

  O naliczaniu wynagrodzeń i administracji dokumentacją pracowniczą wiemy niemal wszystko. Sporządzamy rocznie kilka tysięcy pasków płacowych dla kilkudziesięciu klientów, z których każdy z nich ma inne wymagania, inny system wynagradzania. Gwarantujemy nie tylko poprawność merytoryczną świadczonych usług, ale również wysoki poziom etyki we współpracy z naszymi Klientami – ściśle trzymamy się standardów wyznaczanych przez Związek Agencji Pracy Tymczasowej i Ustawę o Pracy Tymczasowej.

  Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usługi leasingu - prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi specjaliści pod numerem infolinii 0801 800 811.