Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Zmiany w Kodeksie pracy związane z ustawą sektorową RODO

Zmiany w Kodeksie pracy związane z ustawą sektorową RODO

4 maja weszła w życie tzw. ustawa sektorowa RODO. Zmiany, które w związku z tym zaszły w Kodeksie pracy, dotyczą przetwarzania danych osobowych. W ustawie sektorowej wskazane zostały kategorie danych osobowych pracowników, które są pracodawcy niezbędne przed zawarciem umowy o pracę oraz już po jej zawarciu. Nowe przepisy pozwalają pracodawcy żądać danych osobowych tylko wtedy, gdy są one niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Co istotne - norma prawna nie zwalnia pracodawców od konieczności dokonania przez nich oceny, czy wszystkie ze zgromadzonych danych są konieczne do zatrudnienia określonej osoby. Nie każdy stosunek pracy uzasadnia bowiem gromadzenie informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych lub przebiegu dotychczasowego zatrudnienia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. W związku z powyższym projekt przewiduje, że pracodawca może żądać od kandydata do pracy podania danych osobowych dotyczących jego wykształcenia i historii zatrudnienia (§ 1 pkt 4–6) tylko, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.  W przypadku, kiedy kandydat staje się pracownikiem, nawiązany zostaje stosunek pracy, spektrum danych osobowych, których może żądać pracodawca ulega znacznemu rozszerzeniu. Wtedy pracodawca może żądać od pracownika zarówno podstawowych danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, data urodzenia), jak i wspomnianej historii wykształcenia i zatrudnienia oraz udokumentowania posiadanych kwalifikacji. Dodatkowe dane mogą być pozyskiwane tylko od pracowników już zatrudnionych. Mowa o informacjach takich jak:

  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • dane dot. dzieci i bliskich pracownika (jeśli pracownik zamierza korzystać ze świadczeń z tymi osobami związanych),
  • numer rachunku bankowego.

Warto dodać bardzo ważną informację: zgodnie z projektem zmian w Kodeksie pracy, gromadzenie danych osobowych kandydata do pracy lub pracownika będzie możliwe również na podstawie stosownej zgody. Taka zgoda musi być zgodna ze wszystkimi wymogami przewidzianym zarówno w RODO, jak i w projektowanych przepisach Kodeksu pracy. W przypadku danych szczególnie chronionych, przyjmuje się zasadę, że będą one mogły być przetwarzane tylko wtedy, gdy ich przekazanie nastąpi z inicjatywy osoby ubiegającej się o pracę lub pracownika.

Nowa ustawa reguluje również możliwość stosowania monitoringu pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej, a precyzując: wyłącza te pomieszczenia spod monitoringu. Ustawodawca uzasadnia tę zmianę tym, że monitoring pomieszczeń związkowych rodzi duże prawdopodobieństwo naruszenia zasady wolności i niezależności związków zawodowych.

Doprecyzowano też przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych. Zainstalowanie monitoringu będzie możliwe tylko po uzyskaniu przez pracodawcę zgody zakładowej organizacji związkowej lub przedstawicieli pracowników.

Jak widać wszystkie te zmiany zmierzają ku jak największej ochronie danych osobowych.