Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Wszystko co musisz wiedzieć o umowie na okres próbny

Wiele osób ma wątpliwości co do tego, czy umowa na okres próbny jest dla nich dobra. Niepotrzebnie! W tym tekście wyjaśnimy wszystkie najważniejsze kwestie związane z tego rodzaju umową. Przede wszystkim należy wyraźnie podkreślić, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbnyma takie same prawa jak osoba z umową na czas określony lub nieokreślony.

Ile może trwać okres próbny

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, umowa na okres próbny może być zawarta na czas maksymalnie 3 miesięcy. Oczywiście okres ten może być krótszy. Niemniej jednak najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są umowy na okres próbny miesiąca lub 3 miesięcy. Okres próbny służy temu, aby sprawdzić kwalifikacje pracownika i jego przygotowanie do wykonywania określonej pracy. Dzięki temu pracodawca poznaje m.in. umiejętności danej osoby. Oczywiście okres próbny działa tez na korzyść pracownika. Może on cenić, czy wykonywana praca oraz otoczenie, w którym ją wykonuje odpowiada jego oczekiwaniom.

Wypowiedzenie umowy zawartej na okres próbny

Oczywiście nawet umowa zawarta na okres próbny może zostać wypowiedziana, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

Długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od czasu trwania okresu próbnego i wynosi:

- 3 dni robocze, jeśli okres próbny trwa nie więcej niż 2 tygodnie;

- 1 tydzień, jeżeli okres próbny trwa dłużej niż 2 tygodnie (czyli np. miesiąc);

- 2 tygodnie, jeśli okres próbny trwa 3 miesiące.

Ustalenia te wynikają z art. 34 kodeksu pracy.

Wynagrodzenie za okres próbny

Kodeks pracy wyraźnie mówi o tym, że pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Musi otrzymać pensję – niezależnie od tego, czy jest zatrudniony na umowę o pracę na okres próbny, czas określony lub nieokreślony. Zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu pracy wysokość wynagrodzenia powinna odpowiadać rodzajowi pracy i kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania. Oczywiście nie może to być wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna.  Wysokość płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze etatu od 1 stycznia 2019 r. wynosi 2250 zł brutto, czyli około 1634 zł netto.

Co powinno znaleźć się w umowie?

Umowę tę zawiera się pisemnie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. W umowie na okres próbny powinny znaleźć się informacje o: rodzaju pracy, wysokości wynagrodzenia, wymiarze czasu pracy, terminie rozpoczęcia pracy, wysokości wynagrodzenia oraz wymiarze oraz dacie zakończenia okresu próbnego.

Co dalej po umowie na okres próbny?

Po zakończeniu okresu próbnego pracodawca może podpisać z pracownikiem nową umowę na czas określony, np. na rok lub czas nieokreślony. Ma prawo też zrezygnować z podpisywania kolejnej umowy. Wtedy stosunek pracy wygasa z dniem zakończenia umowy na okres próbny.  Nie można podpisać z tą samą osobą kilku następujących po sobie umów na okres próbny. Zrezygnować może tez pracownik, nie wyrażając woli podpisywania kolejnej umowy z tym pracodawcą.

Urlop w okresie próbnym?

Pracownik zatrudniony na okres próbny ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar przysługującego urlopu oblicza się na podstawie przepracowanych miesięcy. Zakażdy miesiąc pracy osoba zatrudniona otrzymuje 1/12 z pełnego wymiaru urlopu.

Po co okres próbny?

Okres próbny to czas dla pracodawcy na sprawdzenie czy posiadasz deklarowane kwalifikacje i kompetencje. Dla Ciebie to również bardzo cenny okres. Nowe zadania i obowiązki pozwalają sprawdzić w praktyce swoją wiedzę i umiejętności oraz zobaczyć, jak radzisz sobie ze stresem, z pracą pod preśją czasu, norm. Czy dobrze współpracuje Ci się z nowopoznanymi osobami itd. Okres próbny to czas, w którym warto wyeksponować swoje mocne strony, a jednocześnie uświadomić sobie te obszary, nad którymi należy jeszcze popracować.