Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Roczne rozliczenie podatkowe – kto musi się rozliczyć z Urzędem Skarbowym

Rozliczenie podatkowe za 2017 rok jest obowiązkowe dla każdej osoby dorosłej, która w danym roku podatkowym osiągnęła jakiś dochód. Źródłem dochodu może być zarówno umowa o pracę, jak i  umowy zlecenia, umowy o dzieło lub też otrzymywane świadczenia, takie jak: renta socjalna i emerytura.

Niemniej jednak, nie każdy dorosły Polak musi samodzielnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z podatku za 2017 r. Dotyczy to również emerytów i rencistów, ale w ich przypadku sytuacja jest bardziej skomplikowana. Otóż w przypadku emerytów, osób pobierających świadczenia z ZUS bądź z KRUS,, ich przychody są dokumentowane za pomocą wystawianych przez instytucje formularzy PIT-40, które następnie są przekazywane do urzędów skarbowych. Jeśli jednak emeryt chce przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, może on z własnej woli zdecydować się rozliczenie pit 37.Z reguły emeryci oraz renciści wolą dokonywać rocznego rozliczenia podatkowego sposobem tradycyjnym, czyli na drukach papierowych. Kiedy jeszcze emeryt powinien złożyć deklarację. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy oprócz otrzymywania świadczeń emerytalnych podejmuje on dodatkową pracę. Wtedy pracodawca ma obowiązek przekazania mu - tak jak każdemu innemu pracownikowi - formularza PIT-11. Co zrobić z PIT-11? Ten druk - mimo iż również jest automatycznie przekazywany do urzędu, stanowi wyłącznie informację o uzyskanych dochodach i odprowadzonych zaliczkach. Dlatego też w tej sytuacji powstaje konieczność samodzielnego złożenia zeznania rocznego. Osoba na emeryturze może też uzyskiwać inne dochody, np. z najmu, wtedy składa PIT- 36.

Zeznaniami podatkowymi nie obejmuje się dochodów opodatkowanych w sposób ryczałtowy. W takim przypadku zryczałtowany podatek odprowadza za podatnika podmiot wypłacający dochody. Dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem nie wykazuje się tez w zeznaniu rocznym i nie składa się zeznania z takimi dochodami.

Może się też zdarzyć, że podatnik w ciągu roku podatkowego uzyska dochody, co do zasady podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ale jednocześnie nieprzekraczające rocznej kwoty wolnej od podatku, czyli dochód niższy niż 3091 zł. W takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji rocznej. Będzie to działanie zgodne z przepisami, a oprócz tego może okazać się opłacalne, gdyż złożenie deklaracji powoduje zwrot podatku odprowadzonego w formie zaliczek w ciągu roku podatkowego. 

Na złożenie deklaracji podatkowej za 2017 rok mamy czas do 30 kwietnia. W razie jakichkolwiek wątpliwości lepiej skonsultować je z Urzędem Skarbowym.

Zeznanie roczne można osobiście złożyć w urzędzie skarbowym. W takiej sytuacji warto przygotować kopię  formularza i poprosić w urzędzie o odnotowanie daty wpływu PIT na tej kopii. Roczny PIT można także wysłać do właściwego urzędu skarbowego elektronicznie lub  za pośrednictwem Poczty Polskiej. Należy go wysłać listem poleconym, koniecznie zachowując potwierdzenie jego nadania. Dniem złożenia zeznania będzie data stempla pocztowego.

Podatnicy pracujący za granicą, którzy muszą rozliczyć się z polskim fiskusem, mogą przesłać zeznanie roczne za pośrednictwem poczty. Jednak w tym przypadku datą złożenia zeznania nie będzie data stempla pocztowego, ale data wpływu do urzędu skarbowego. Osoby pracujące za granicą mają ponadto możliwość złożenia rocznego zeznania podatkowego w polskich placówkach konsularnych. Placówki te pobierają opłaty od przekazania druków do Polski. 

Oczywiście zachęcamy do tego, aby nie odkładać tego na ostatnią chwilę. W wypełnieniu i złożeniu rocznego zeznana podatkowego pomocne będą dostępne online programy, których w Internecie jest sporo. 

Wszelkie wątpliwości w tym zakresie warto rozwiać zaglądając na stronę internetową Ministerstwa Finansów https://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty