Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Praca dodatkowa – umowa zlecenie czy umowa o dzieło?

Praca dodatkowa to temat, który zapewne zainteresuje wielu z Was. Czasem jest to chwilowe dodatkowe zatrudnienie, np. sezonowe, innym razem: cyklicznie podejmowana praca pozaetatowa. Jeśli jednak mówimy o tym jako o pracy dodatkowej, okazjonalnej, to nie odbywa się ona w oparciu o umowę o pracę. Mamy wtedy dostępne dwie podstawowe formy umów cywilno-prawnych: umowę zlecenie i umowę o dzieło. Ewentualnie trzecią forma jest umowa o pracę tymczasową. Na temat tej ostatniej pisaliśmy tutaj:  https://www.interkadra.pl/blog/poszukiwanie-pracy/praca-tymczasowa-i-jej-zalety/
 

Czym się różni umowa-zlecenie od umowy o dzieło?

Umową o dzieło mogą być objęte czynności których efektem jest konkretny rezultat, tzn. namalowanie obrazu, napisanie artykułu, stworzenie animacji, napisanie wiersza, opowiadania itp. Zleceniobiorca zobowiązuje się wtedy do starannego wykonania czynności określonej w umowie o dzieło ale nie odpowiada w pełni za jej rezultaty. Jednocześnie, jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której zleceniobiorca tworzy jakieś dzieło od podstaw, samodzielnie, to poprzez podpisanie umowy i przekazanie tego dzieła, przekazuje tez prawa autorskie do niego. Oczywiście zakres tych praw autorskich zależy od ustaleń stron.

W przypadku umowy o dzieło, wynagrodzenie ustalane jest pomiędzy stronami i nie jest w żaden sposób ograniczone, nie ma stawki minimalnej, nie ma stawki godzinowej jest wynagrodzenie za wykonanie dzieła i jego przekazanie zamawiającemu. Wykonawca dzieła nie może też odstąpić od umowy bez ponoszenia konsekwencji. Zwykle umowy o dzieło definiują kary umowne za odstąpienia od umowy czy niedotrzymanie terminu wykonania dzieła.

W przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca ma do wykonania konkretne czynności. Może to być na przykład: koszenie trawnika, malowanie ścian, rozwożenie pizzy, krojenie warzyw, pakowanie towarów, sprzątanie biura, praca przy taśmie produkcyjnej, praca w sklepie itd. Niezależnie od rezultatu wykonywanych czynności zleceniobiorcy przysługuje minimalna stawka godzinowa, która jest proporcjonalna do najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Oczywiście stawka ta może być wyższa, w zależności od oferty zleceniodawcy. Zleceniobiorca ma możliwość wypowiedzenia umowy właściwie w dowolnej chwili. 

Jeszcze jednak ważna kwestia - składki ZUS. Wystepują zawsze w przypadku umowy zlecenia. W przypadku umowy o dzieło sytuacja nie jest już tak oczywista. Co ważne: zawarcie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy o dzieło z pracownikiem, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u tego samego pracodawcy, wpływa na obowiązek opłacania składek ZUS.   

Trzeba pamiętać, że w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej ewentualne spory rozstrzygane są przez sąd cywilny w oparciu o kodeks cywilny, nie kodeks pracy. Niemniej jednak podpisanie umowy cywilno-prawnej z wiarygodnym pracodawcą lub agencją pracy nie stwarza żadnego zagrożenia dla pracownika. Jest na pewno szansą na dodatkowe zarobki. Szansą, którą warto wykorzystać.

W tym tekście krótko omówimy różnice pomiędzy tymi formami zatrudnienia. dodatkowa to temat, który zapewne zainteresuje wielu z Was. Czasem jest to chwilowe dodatkowe zatrudnienie, np. sezonowe, innym razem: cyklicznie podejmowana praca pozaetatowa. Jeśli jednak mówimy o tym jako o pracy dodatkowej, okazjonalnej, to nie odbywa się ona w oparciu o umowę o pracę. Mamy wtedy dostępne dwie podstawowe formy umów cywilno-prawnych: umowę zlecenie i umowę o dzieło. 
W tym tekście krótko omówimy różnice pomiędzy tymi formami zatrudnienia.