Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Kiedy nabywasz prawo do pierwszego urlopu?

Zbliża się sezon urlopowy. Warto więc przypomnieć jakie zasady obowiązują w przypadku urlopów wypoczynkowych. Informacje te mogą być szczególnie ważne dla osób, które w tym roku podjęły swoją pierwszą pracę. Czy mają szansę na wyjazd wakacyjny jeszcze w tym roku?

Tak, mają! Osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę w oparciu o umowę o pracę, nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego przepracowanego miesiąca. Wymiar takiego urlopu - za przepracowany miesiąc - to 1/12 rocznego wymiaru urlopu przysługującego danemu pracownikowi. Z każdym kolejnym miesiącem tych dni wolnych jest więcej. Zatem pracownik nabywa prawo do urlopu cząstkowego z dołu, za każdy miesiąc.

Przykład:

Agnieszce należy się 20 dni urlopu, gdyż nie posiada jeszcze 10 lat stażu pracy, czyli np. Agnieszka jest świeżo upieczoną absolwentką szkoły wyższej i jej staż – wynikający z lat nauki - wynosi 8 lat. Dnia 1 kwietnia 2018 r. podjęła swoją pierwszą w życiu pracę w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. 30 kwietnia Agnieszka uzyskała prawo do 1/12 wymiaru urlopu, czyli 1/12*20 dni = 1,66 dnia. Dnia 31 lipca Agnieszka będzie miała prawo do 4/12 urlopu, czyli na koniec lipca przysługuje jej 4/12*20 dni = 6,66 dni, co po zaokrągleniu daje 7 dni urlopu wypoczynkowego. Oznacza to tyle, że za zgodą pracodawcy, Agnieszka może w sierpniu jechać na wyczekiwane, 7-dniowe wakacje.

 

Jeśli chodzi o prawo do kolejnych urlopów, to będzie ono przysługiwało pracownikowi w każdym następnym roku kalendarzowym. Oznacza to, że kolejne urlopy nabywa zawsze z góry.

Wymiar urlopu– czyli ilość przysługujących w danym roku dni - zależy od stażu pracy danej osoby.

Jest to:

  • 20 dni - gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
  • 26 dni - gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Również okres nauki jest wliczany do stażu pracy pracownika.

Jest to:

  • zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa - 3 lata
  • średnia szkoła zawodowa - 5 lat
  • średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat
  • średnia szkoła ogólnokształcąca - 4 lata
  • szkoła policealna- 6 lat
  • szkoła wyższa (studia)  - 8 lat.

Uwaga! Lata nauki w różnych szkołach nie sumują się! Dla wyliczenia wymiaru urlopu brana jest pod uwagę ukończona szkoła dająca najwyższy wymiar urlopu. Czyli w przypadku maturzysty będą to 4 lata, w przypadku absolwenta szkoły wyższej - 8 lat. Jeśli pracownik był zatrudniony i równocześnie uczył się, to do jego stażu pracy wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka albo okres nauki. Wszystko zależy od tego, co było korzystniejsze dla pracownika.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego

Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku o urlop nie oznacza jego automatycznego przyznania. Pracodawca może nie udzielić urlopu w oczekiwanym terminie jeśli dobro firmy na to nie pozwala. Wtedy konieczna będzie zmiana planów urlopowych i wyznaczenie innego terminu urlopu.

I jeszcze jedna ważna informacja uzupełniająca: prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje jedynie pracownikom zatrudnionym w  oparciu o umowę o pracę. Nie mają go więc osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych czy prowadzące własną działalność gospodarczą. Oczywiście zawarte pomiędzy stronami umowy mogą stanowić inaczej. Niemniej jednak w przypadku podejmowania pracy w oparciu o umowy cywilnoprawne, pracownik nie może powoływać się na Kodeks pracy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości odsyłamy do treści Kodeksu Pracy http://www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-2018-tekst-jednolity-maj-2018