Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

3 x przewinienie ciężkie, czyli kiedy grozi Ci „dyscyplinarka”

Kodeks pracy określa trzy sytuacje, w których pracownik może pracę stracić w tzw. trybie „dyscyplinarnym” – bez okresu wypowiedzenia.

1. Niezwykle poważne, choć niedookreślone

Pierwszym z nich jest „ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych”. Co dokładnie znajduje się w tym katalogu przewinień K.p. już nie określa. Może to być zarówno działanie, jak i zaniechanie pewnych działań, które zagroziło interesom pracodawcy lub mogło im zagrozić. Musiało się wydarzyć z winy pracownika w pełni świadomie. Kwalifikację danego zachowania do zwolnienia dyscyplinarnego musi uzasadnić i udowodnić pracodawca. Może to być: nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, spożywanie alkoholu w miejscu pracy, nieprzestrzeganie umowy o zakazie współpracy z konkurencją czy niszczenie mienia pracodawcy. Każda sytuacja musi być jednak rozpatrywana osobno.

2. Ślad w kartotece

Podstawą do wręczenia dyscyplinarki, może być także popełnienie przez pracownika „oczywistego” przestępstwa lub popartego prawomocnym wyrokiem. Musi być popełnione w czasie trwania stosunku pracy i uniemożliwiać dalsze zatrudnienie na zajmowanym do tej pory stanowisku. Nie każde przestępstwo dyskwalifikuje więc jako pracownika. Charakter popełnionego przestępstwa musi mieć ewidentny wpływ na wykonywaną pracę i dyskwalifikować do jej kontynuowania. Sprawa jest nieco „prostsza” w przypadku konieczności legitymowania się przez pracownika niekaralnością. W takiej sytuacji, po uprawomocnieniu się wyroku, delikwent bezsprzecznie traci pracę.

3. Już bez uprawnień

Pracownikowi grozi dyscyplinarne zwolnienie z pracy, także jeśli z własnej winy utracił uprawnienia, które są niezbędne do jej wykonywania. Tu sprawa jest jasna. Jeśli zawodowy kierowca, zatrudniony np. w firmie transportowej, straci prawo jazdy w wyniku powadzenia auta w stanie nietrzeźwym czy nagromadzenia zbyt dużej ilości punktów karnych, nie może już dalej pracować w dotychczasowym charakterze. Podobnie rzecz się ma w przypadku lekarza z zakazem wykonywania zawodu itp. Istnieje jednak „wyjątek”. Pracodawca nie ma prawa zwolnić w trybie dyscyplinarnym pracownika, który utracił uprawnienia do wykonywania zawodu ze względu na swój stan zdrowia.


Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy. Drugą stronę się jedynie o nim informuje. Jeśli właśnie Tobie się to przydarzyło, a nie zgadzasz się z takim trybem zwolnienia, możesz dochodzić swoich praw w sądzie pracy i walczyć o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie.