Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Pracodawca odpowiedzialny społecznie – co to oznacza dla pracownika? Jakie korzyści się z tym wiążą?

 

CSR – czyli społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility), uznawana jest przede wszystkim za strategię zarządzania. W ramach takowej strategii firma buduje swoją globalną konkurencyjność na podstawie dialogu społecznego. Co istotne, najważniejsze są rozwiązania, które są korzystne jednocześnie dla samego przedsiębiorstwa i jego całego otoczenia, zarówno tego bliższego, jak i dalszego. W przypadku wdrożonej strategii CSR kolosalne znaczenie mają przejrzyste relacje zarówno z klientami, jak i pracownikami oraz partnerami biznesowymi. Duży nacisk kładzie się też na transparentność relacji z dostawcami, społecznością lokalną i mediami.

W ideę CSR wpisane są społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Taka postawa przyczynia się kreowania pozytywnego wizerunku firmy, a co za tym idzie – zwiększa zaufanie wśród pracowników i inwestorów.

Najogólniej rzecz ujmując, chodzi o to, aby przedsiębiorstwo realizowało własne cele biznesowe, pozostając jednocześnie w zgodzie z różnymi grupami interesariuszy, uwzględniając interesy społeczne na drodze dobrowolności.

Co to oznacza dla pracowników?

Zaufanie pracowników jest ściśle powiązane w dobrym wizerunkiem pracodawcy. Im bardziej zadowolony pracownik, tym wyższa atrakcyjność firmy na rynku pracy. Taka strategia pozwala nie tylko w łatwiejszy sposób pozyskiwać chętnych do pracy, ale przede wszystkim skłania dotychczasowych pracowników do pozostania. Powszechnie wiadomo, że w znakomitej większości przypadków utrzymanie pracownika jest bardziej opłacalne niż zatrudnienie nowego.

Pozwala to zachęcić nowych kandydatów do oferowanych przez firmę stanowisk, ale przede wszystkim skłania dotychczasowych pracowników do pozostania. Firma odpowiedzialna społecznie to taka, w której panuje równość płci. W dobie oszczędności polityka równości płci nie jest tą wiodącą w przedsiębiorstwie. Równość płci jest postrzegana jako zadanie kosztowne oraz stanowiące przeszkodę dla pobudzania wzrostu gospodarczego, szczególnie w obszarze promowania równowagi między życiem zawodowym a osobistym pracowników. Przepisy dotyczące równości płci regulują wszystkie kluczowe kwestie po to, by wspomóc przedsiębiorców w tworzeniu zrównoważonego i niedyskryminującego miejsca pracy, a także w pozyskiwaniu pracowników odpowiadających potrzebom organizacji. W przypadku firm społecznie odpowiedzialnych tej różnicy nie powinno być.

Firmy realizujące strategię CSR nie boją się niepełnosprawności. Dostrzegają one możliwości i potencjał osób z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność pracownika powinna być czynnikiem drugorzędnym, choć może też być atutem, gdyż zatrudnienie takiej osoby wiąże się z dofinansowaniem do wynagrodzenia i stanowiska pracy. Oczywiście wiemy, że nie każda osoba niepełnosprawna jest atrakcyjnym kandydatem – z uwagi na wykształcenie i doświadczenie. Z punktu widzenia biznesu społecznie odpowiedzialnego ważna jest tu korzyść pozamaterialna. Obecność w załodze pracowników z niepełnosprawnością pozwala obalać mity i stereotypy. Wystarczy przełamać bariery psychologiczne i pozbyć się obaw dotyczących efektywności i zaangażowania takiego pracownika. Również zatrudnianie osób starszych pokazuje otwartość struktur organizacyjnych firmy, czyniąc ją atrakcyjnym pracodawcą. CSR to wreszcie mnogość programów motywacyjnych dla pracowników. To podejmowanie działań podnoszących ich kwalifikacje poprzez organizację szkoleń, kursów i spotkań integracyjnych często połączonych z zadaniami mającymi wspomagać i utrwalać pracę zespołową.

Niedawno opublikowany został raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu dotyczący CSR za 2016 rok (do pobrania: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/). InterKadra została zauważona z powodu dwóch projektów: „Świadomi na rynku pracy” oraz „Postaw na przyszłość – postaw na siebie”.

Mamy świadomość tego, że pracownicy mogą zostać kluczowymi ambasadorami tematu odpowiedzialnego biznesu w firmie. Nie stanie się to jednak bez ich odpowiedniej wiedzy i zainteresowania tematem. Budowanie świadomości pracowników w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu to proces. Wymaga włączenia poszczególnych działów, kadry zarządzającej, zaangażowania zasobów. Aby przynosił efekty, powinien być ciągły i konsekwentny. Dlatego też InterKadra na co dzień prowadzi szereg działań z zakresu CSR.

Wdrożyliśmy politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową oraz kodeks etyczny. Powołaliśmy do życia stanowisko pełnomocnika ds. etyki.

Nasi pracownicy mają udział w programie „Benefit – karty sportowe”. Korzystają z platformy szkoleniowej on-line. W InterKadrze funkcjonuje elektroniczna lista obecności. Wdrożyliśmy też kwartalną ocenę pracowniczą.

W tym roku po raz drugi wzięliśmy udział w wydarzeniu Kraków Business Run, wystawiając do biegu dwa zespoły.

Z okazji 10-lecia założenia firmy zorganizowaliśmy zbiórkę i wzięliśmy w niej czynny udział. Wspieramy i promujemy honorowe krwiodawstwo. W naszej komunikacji w social mediach promujemy takie działania. Od 2011 roku corocznie bierzemy udział w Szlachetnej Paczce, co sprawia nam niebywałą satysfakcję.

Pamiętamy o najmłodszych członkach naszej organizacji, czyli o dzieciach naszych pracowników. Organizujemy dla nich konkursy na kartki świąteczne. Oczywiście maluchy otrzymują nagrody ufundowane przez Zarząd Spółki.

Wszystko to czynimy po to, aby w perspektywie długofalowej przyczynić się do wzrostu wartości firmy i umocnić jej dobrą opinię na rynku.