Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu. Czym jest dla InterKadry?

Czym jest biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)?

Wąskie pojmowanie CSR sprowadza tę dziedzinę do przekazywania darowizn na cele społeczne. Naszym zdaniem odpowiedzialność społeczną należy traktować nie jak filantropię, lecz jak współczesną filozofię prowadzeniu biznesu.

Firma odpowiedzialna społecznie to taka, która z jednej strony słucha swojego otoczenia, z drugiej zaś wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie działania we wszystkich obszarach swojej działalności. Podejście to zakłada dbanie o dobre relacje firmy zarówno z jej klientami i akcjonariuszami, jak i z pracownikami, dostawcami oraz lokalnymi społecznościami.

Jeden z ważniejszych obszarów CSR, często ignorowany przez mniejsze firmy, stanowi też ochrona środowiska naturalnego. Niedawno opublikowany został raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu dotyczący CSR za 2016 rok (do pobrania: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/). InterKadra została zauważona z powodu dwóch projektów.

Pierwszy z nich to „Świadomi na rynku pracy”.

Projekt ten, realizowany w 2016 roku, to program szkoleń skierowanych do studentów uczelni wyższych. Miał on na celu edukację młodzieży oraz promocję agencji InterKadra wśród tej grupy potencjalnych kandydatów. W harmonogramie szkoleń uwzględnione zostały następujące tematy:

jak stworzyć dokumenty aplikacyjne – CV i LM?

w jaki sposób przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej (i czego spodziewać się w trakcie spotkania)?

na czym polega współpraca z agencją pracy tymczasowej i jakie płyną z tego korzyści?

Szkolenia te odbyły się w kilku polskich uczelniach: Uniwersytecie Szczecińskim, Politechnice Opolskiej i Politechnice Krakowskiej. Prowadzone były przez osoby, które na co dzień zajmują się rekrutacją w InterKadrze. Miały na celu pomóc absolwentom w wejściu na rynek pracy.

Drugi z projektów to „Postaw na przyszłość – postaw na siebie”.

Projekt realizuje agencja InterKadra w partnerstwie z firmą Dariusz Pierzak – szkolenia, projekty, doradztwo. Jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Główny cel projektu to optymalizacja procesu przekwalifikowania i poszukiwania nowych miejsc pracy dla 200 osób z woj. małopolskiego. Osoby te przewidziane były do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy bądź też chciały odejść z rolnictwa.

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w postaci:

  •  indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego i psychologicznego;
  •  coachingu;
  •  szkoleń i kursów zawodowych;
  • szkoleń w kierunku rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i otrzymania dotacji na jej założenie (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego);
  • udzielenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia);
  • wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu;
  • 3-miesięcznych płatnych staży;
  • pośrednictwa pracy.

Mamy świadomość tego, że pracownicy mogą zostać kluczowymi ambasadorami tematu odpowiedzialnego biznesu w firmie. Nie stanie się to jednak bez ich odpowiedniej wiedzy i zainteresowania tematem. Budowanie świadomości pracowników w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu to proces. Wymaga włączenia poszczególnych działów, kadry zarządzającej, zaangażowania zasobów. Aby przynosił efekty, powinien być ciągły i konsekwentny. Dlatego też InterKadra na co dzień prowadzi szereg działań z zakresu CSR.

Wdrożyliśmy politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową oraz kodeks etyczny. Powołaliśmy do życia stanowisko pełnomocnika ds. etyki.

Nasi pracownicy mają udział w programie Benefit – karty sportowe. Korzystają z platformy szkoleniowej on-line. W InterKadrze funkcjonuje elektroniczna lista obecności. Wdrożyliśmy też kwartalną ocenę pracowniczą.

W tym roku po raz drugi weźmiemy udział w wydarzeniu Kraków Business Run, wystawiając do biegu dwa zespoły.

Z okazji 10-lecia założenia firmy zorganizowaliśmy i wzięliśmy czynny udział w zbiórce krwi. Wspieramy i promujemy honorowe krwiodawstwo. W naszej komunikacji w social mediach promujemy takie działania. Od 2011 roku corocznie bierzemy udział w Szlachetnej Paczce, co sprawia nam niebywałą satysfakcję.

Pamiętamy o najmłodszych członkach naszej organizacji, czyli o dzieciach naszych pracowników. Organizujemy dla nich konkursy na kartki świąteczne. Oczywiście maluchy otrzymują nagrody ufundowane przez Zarząd Spółki.

Pamiętamy o różnicy pomiędzy społecznie odpowiedzialnym biznesem (CSR) a public relations (PR). CSR to odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej. PR realizuje strategie informowania o CSR, przekonywania do proponowanych rozwiązań. Mamy nadzieję, że realizacja programów CSR i planowe działania PR w naszej firmie w perspektywie długofalowej przyczynią się do wzrostu wartości firmy i umocnią jej dobrą opinię na rynku.