Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Dlaczego Polacy zmieniają pracę?

Sytuacja na rynku pracy sprawia, że coraz więcej polskich pracowników zmienia miejsce zatrudnienia. Powodów jest kilka. Co ciekawe, z badań wynika, że Polacy na pierwszym miejscu stawiają możliwość rozwoju, a dopiero na kolejnym wyższe zarobki. Inne powody zmiany pracy to udział w ciekawych projektach oraz troska o równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Najrzadziej badani wskazywali na stabilność zatrudnienia i środowisko pracy oraz relacje z bezpośrednimi przełożonymi i współpracownikami. To doskonale pokazuje, jak bardzo zmienił się rynek pracy w Polsce.

Na co więc narzekają pracownicy?

Bardzo często zwracają uwagę na fakt, że są niedoceniani przez szefa oraz na to, że powtarzające się obowiązki prowadzą do stagnacji i rutyny. Nierzadko zgłaszają, że problemem jest zła komunikacja w firmie. Wielu z nich chciałoby mieć wpływ na podejmowanie ważnych decyzji. Oczywiście należy pamiętać, że nie wszystkie oczekiwania pracowników są możliwe do zaspokojenia. Czasem ze względów organizacyjnych, nierzadko też z uwagi na faktyczny brak odpowiednich kompetencji pracownika, który te oczekiwania zgłasza.

Niemniej jednak coraz częściej pracodawcy kładą nacisk nie tylko na znalezienie i zatrudnienie odpowiednich pracowników, ale również później na ich zatrzymanie w organizacji. Jednocześnie pracownicy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej poszukują zajęcia, które pozwoli im nauczyć się czegoś nowego. Szukają zawodowych wyzwań. W wielu zawodach wymagających specjalistycznej wiedzy i wysokich kompetencji kandydaci już na wstępie chcą wiedzieć, jakie są możliwości rozwoju i w jakim kierunku może podążać ich ścieżka kariery, jeśli zdecydują się zostać w firmie. Dla takich firm ogromną szansą jest połączenie rozwoju zawodowego pracowników z celami biznesowymi całej firmy.

Coraz lepsza sytuacja pracowników na rynku pracy powoduje, że pracodawcy muszą radzić sobie z problemem rotacji. Ciągłe zmiany kadrowe są oczywiście niekorzystne z punktu widzenia firmy. Dlatego też pracodawcy starają się uatrakcyjnić swoje oferty. Czynią starania mające na celu zatrzymanie swoich najlepszych pracowników, wspieranie liderów. Częściej niż kiedykolwiek decydują się na podwyżki płac.

Należy jednak pamiętać, że to nie pieniądze są najważniejsze, ale rozwój. Z badań wynika, że najskuteczniejszym sposobem na zatrzymanie najlepszych pracowników jest awans i możliwość dokształcania się. Nie zawsze awansowanie wszystkich dobrych pracowników jest możliwe. Nie sposób mieć w firmie samych kierowników i dyrektorów. Muszą wtedy istnieć odpowiednie warunki do realizacji rozwoju pracowników, na przykład poprzez szkolenia. Aby sprostać oczekiwaniom pracowników, firmy często inwestują również w szkolenia, które mają poprawić komfort w pracy. Oczywiście niemalże standardem w wielu sektorach stały się karty sportowe, prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenia, a nawet elastyczność godzin pracy lub praca zdalna. Na poprawę warunków pracy ogromny wpływ ma panująca w niej atmosfera. Wielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nawet najlepsze wynagrodzenie i awans, ale uzyskane kosztem stresującej, złej, nieprzyjaznej atmosfery w pracy, nie daje nam satysfakcji i nie zatrzyma nas w pracy. Polacy często zmieniają miejsce zatrudnienia z tego właśnie powodu – permanentnego stresu i niemiłych współpracowników czy przełożonych.

Kolejnym powodem, dla którego szukamy nowego zajęcia, jest niepewność zatrudnienia. Pracownicy nie wiążą się z pracodawcami, którzy nie pokazują, że im także zależy. Nieustannie zdarzają się sytuacje, w których pracownik przez wiele tygodni, a nawet miesięcy „nie wie, na czym stoi”. W sytuacji niepewności, w której osoba zatrudniona nie wie, czy pracodawca zwiąże się z nią po okresie próbnym, rozgląda się za nową pracą. Tę niepewność zatrudnienia nie zawsze tworzą zasady opisane w umowie czy regulaminie wewnętrznym firmy. Najczęściej powoduje ją postawa przełożonych.

Jest jeszcze jeden bardzo istotny powód, dla którego pracownicy zmieniają pracę. Każdy ma własne życie i zobowiązania niezwiązane z pracą. Cała sztuka polega na tym, aby łączyć pracę z życiem prywatnym. Bywa, że pracownik potrzebuje przyjść do pracy dwie godziny później, ponieważ ma np. ważną urzędową sprawę. Jeśli pomimo deklaracji pracownika, że odrobi tę nieobecność w godzinach popołudniowych, szef nie chce wyrazić zgody, pracownik prawdopodobnie nazwie to „utrudnianiem życia”. W tym miejscu należy przypomnieć: punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nie zawsze to, co pracownikowi wydaje się proste, takim jest. Niemniej jednak rozsądny szef, odmawiając pracownikowi, podaje racjonalny powód. Pracownicy bowiem operują dwoma sformułowaniami: „szef utrudnia życie” albo „szef idzie na rękę”. Oczywiste jest, kogo wybierze pracownik. Dlatego jednym z ważniejszych zadań stojących przed pracodawcami jest podkreślanie elastycznej pracy. Pozornie aspekt ten wydaje się mało znaczący… ale kiedy już dojdzie w naszym życiu do sytuacji, w której z tej elastyczności musimy skorzystać, okazuje się, jak bardzo jest on ważny.

Jakiekolwiek nie byłyby powody zmiany pracy, zawsze warto rozważyć wszystkie za i przeciw. Następnie przeanalizować swoje kwalifikacje, kompetencje, sprawdzić ogłoszenia, zgłosić się do agencji pracy i w sposób przemyślany wybrać nowego pracodawcę. Wszystkich, którzy rozważają zmianę swojego życia zawodowego, zapraszamy do InterKadry po poradę, konsultację i ciekawą ofertę pracy.