Języki-obce 09.12.2019 Zamknij okno

Według nas, w znakomitej większości przypadków, znajomość języka obcego znacząco wpływa na wysokość pensji, status w firmie, kontakty biznesowe i wartość pracownika.

Dlaczego? Ponieważ żyjemy w czasach globalizmu. Dzięki nowoczesnym technologiom komunikacyjnym mówi się o zjawisku tzw. kurczenia się świata. Umiędzynarodowienie rynku pracy sprawiło, że znajomość minimum jednego języka obcego jest obecnie standardem. Sytuacja na rynku pracy, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze kilka, a nawet kilkanaście lat temu, wymusiła na pracownikach naukę języków obcych. Pracownicy uczyli się nie tylko tych bardzo popularnych języków obcych, jak angielski i niemiecki, ale również mniej popularnych, rzadziej używanych, ale będących istotnymi z uwagi na ścisłą współpracę międzynarodową firm w różnych sektorach gospodarki.

Według nas, w znakomitej większości przypadków, znajomość języka obcego znacząco wpływa na wysokość pensji, status w firmie, kontakty biznesowe i wartość pracownika.

Dlaczego? Ponieważ żyjemy w czasach globalizmu. Dzięki nowoczesnym technologiom komunikacyjnym mówi się o zjawisku tzw. kurczenia się świata. Umiędzynarodowienie rynku pracy sprawiło, że znajomość minimum jednego języka obcego jest obecnie standardem. Sytuacja na rynku pracy, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze kilka, a nawet kilkanaście lat temu, wymusiła na pracownikach naukę języków obcych. Pracownicy uczyli się nie tylko tych bardzo popularnych języków obcych, jak angielski i niemiecki, ale również mniej popularnych, rzadziej używanych, ale będących istotnymi z uwagi na ścisłą współpracę międzynarodową firm w różnych sektorach gospodarki. Obecnie bardzo wiele firm, w mniejszym lub większym stopniu, funkcjonuje w środowisku międzynarodowym. Dla pracodawców oznacza to potrzebę zatrudniania personelu posługującego się językiem obcym. Nie tylko prezesi, dyrektorzy czy menadżerowie wyższego szczebla zobligowani są do posługiwania się językiem obcym. Przeglądając oferty pracy, szybko zauważymy wymóg znajomości języków obcych, na różnych stanowiskach. Pomimo tego, że obecny rynek pracy nazywany jest rynkiem pracownika, kwestie językowe nadal odgrywają bardzo dużą rolę przy wyborze kandydatów.

Oczywiście wciąż istnieje spora grupa zawodowa, dla której nie jest to wymóg konieczny. Ale czy na pewno? No właśnie! Wielu dzisiejszych czterdziesto- czy pięćdziesięciolatków doskonale pamięta obowiązkowe, najczęściej nielubiane lekcje języka rosyjskiego jako jedynego języka obcego wykładanego w wielu szkołach podstawowych i średnich. Dzisiaj osoby, dla których nauka tego języka nie była gehenną, lecz wprost przeciwnie – była łatwa i przyjemna stanowią ogromne wsparcie w działach handlowych i HR wielu firm. Język rosyjski znów jest obecny na liście tych, które warto znać. A skoro nie jest to język tak powszechnie znany jak język angielski, dla niektórych przedsiębiorców pracownik posługujący się językiem rosyjskim stanowi dużą wartość. Dla niego samego oznacza to szansę na lepsze wynagrodzenie i rozwój w ramach zatrudniającej go organizacji. Ta zasada dotyczy każdego języka obcego i niemalże każdego zawodu. A co z osobami wykonującymi zawody rzemieślnicze? Paradoksalnie nic się nie zmienia. W dużych miastach rośnie popyt na kelnerki czy kucharzy znających minimum angielski lub niemiecki. Branża gastronomiczna zdaje sobie sprawę z tego, że „klient nasz pan”, a turysta spoza Polski to również bardzo wartościowy klient. Podobnie w pokrewnej branży hotelarskiej. Pracownicy budowlani w poszukiwaniu drogi na polepszenie swojej sytuacji ekonomicznej ciągle chętnie wyjeżdżają na dłuższe lub krótsze kontrakty do Skandynawii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ich umiejętności zawodowe odgrywają tutaj bardzo ważną rolę. Niemniej jednak, jeśli zbagatelizują znaczenie znajomości języka kraju, w którym pracują, nie tylko nie mogą liczyć na naprawdę duży sukces finansowy, ale także narażają się na nieporozumienia wynikające z nieznajomości języka, poleceń, oczekiwań.

Branża opiekuńcza to kolejna gałąź, w zakresie której trudno mówić o dobrym wynagrodzeniu, jeśli nie zna się języka obcego. Polki i Polacy najchętniej wyjeżdżają do pracy w charakterze opiekunki/opiekuna osób starszych do Niemiec i do Anglii. Mimo posiadanego doświadczenia w opiece, często wykształcenia pielęgniarskiego, oferty pracy, jakie otrzymują, nie znając języka potencjalnych podopiecznych, są albo nieliczne, albo mówiąc wprost, niezbyt atrakcyjne. Jest to sytuacja zrozumiała dla każdego, kto choć raz zetknął się z tą pracą.

Nauka każdego języka obcego jest bardzo dobrą inwestycją we własne umiejętności. Języków obcych warto się uczyć, gdyż dzięki zdobytym kompetencjom językowym czujemy się pewniej w podróży, możemy poznawać nowych ludzi, zawierać nowe przyjaźnie z ludźmi z całego świata. To także dużo szersze perspektywy na lepsze zatrudnienie, wyższą pensję, bardziej atrakcyjne stanowisko. Nauka języków obcych przyczynia się do sprawniejszej pracy mózgu, co jest korzystne dla osoby w każdym wieku. Naukowcy udowodnili, że osoby posługujące się wieloma językami obcymi są bardziej kreatywne. Osoby znające języki obce wykazują także większe umiejętności adaptacyjne i szybciej radzą sobie ze zmianami. Pamiętajcie: na naukę języka obcego nigdy nie jest za późno!

Przeglądając oferty pracy, szybko zauważymy wymóg znajomości języków obcych, na różnych stanowiskach. Pomimo tego, że obecny rynek pracy nazywany jest rynkiem pracownika, kwestie językowe nadal odgrywają bardzo dużą rolę przy wyborze kandydatów.

Oczywiście wciąż istnieje spora grupa zawodowa, dla której nie jest to wymóg konieczny. Ale czy na pewno? No właśnie! Wielu dzisiejszych czterdziesto- czy pięćdziesięciolatków doskonale pamięta obowiązkowe, najczęściej nielubiane lekcje języka rosyjskiego jako jedynego języka obcego wykładanego w wielu szkołach podstawowych i średnich. Dzisiaj osoby, dla których nauka tego języka nie była gehenną, lecz wprost przeciwnie – była łatwa i przyjemna stanowią ogromne wsparcie w działach handlowych i HR wielu firm. Język rosyjski znów jest obecny na liście tych, które warto znać. A skoro nie jest to język tak powszechnie znany jak język angielski, dla niektórych przedsiębiorców pracownik posługujący się językiem rosyjskim stanowi dużą wartość. Dla niego samego oznacza to szansę na lepsze wynagrodzenie i rozwój w ramach zatrudniającej go organizacji. Ta zasada dotyczy każdego języka obcego i niemalże każdego zawodu. A co z osobami wykonującymi zawody rzemieślnicze? Paradoksalnie nic się nie zmienia. W dużych miastach rośnie popyt na kelnerki czy kucharzy znających minimum angielski lub niemiecki. Branża gastronomiczna zdaje sobie sprawę z tego, że „klient nasz pan”, a turysta spoza Polski to również bardzo wartościowy klient. Podobnie w pokrewnej branży hotelarskiej. Pracownicy budowlani w poszukiwaniu drogi na polepszenie swojej sytuacji ekonomicznej ciągle chętnie wyjeżdżają na dłuższe lub krótsze kontrakty do Skandynawii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ich umiejętności zawodowe odgrywają tutaj bardzo ważną rolę. Niemniej jednak, jeśli zbagatelizują znaczenie znajomości języka kraju, w którym pracują, nie tylko nie mogą liczyć na naprawdę duży sukces finansowy, ale także narażają się na nieporozumienia wynikające z nieznajomości języka, poleceń, oczekiwań.

Branża opiekuńcza to kolejna gałąź, w zakresie której trudno mówić o dobrym wynagrodzeniu, jeśli nie zna się języka obcego. Polki i Polacy najchętniej wyjeżdżają do pracy w charakterze opiekunki/opiekuna osób starszych do Niemiec i do Anglii. Mimo posiadanego doświadczenia w opiece, często wykształcenia pielęgniarskiego, oferty pracy, jakie otrzymują, nie znając języka potencjalnych podopiecznych, są albo nieliczne, albo mówiąc wprost, niezbyt atrakcyjne. Jest to sytuacja zrozumiała dla każdego, kto choć raz zetknął się z tą pracą.

Nauka każdego języka obcego jest bardzo dobrą inwestycją we własne umiejętności. Języków obcych warto się uczyć, gdyż dzięki zdobytym kompetencjom językowym czujemy się pewniej w podróży, możemy poznawać nowych ludzi, zawierać nowe przyjaźnie z ludźmi z całego świata. To także dużo szersze perspektywy na lepsze zatrudnienie, wyższą pensję, bardziej atrakcyjne stanowisko. Nauka języków obcych przyczynia się do sprawniejszej pracy mózgu, co jest korzystne dla osoby w każdym wieku. Naukowcy udowodnili, że osoby posługujące się wieloma językami obcymi są bardziej kreatywne. Osoby znające języki obce wykazują także większe umiejętności adaptacyjne i szybciej radzą sobie ze zmianami. Pamiętajcie: na naukę języka obcego nigdy nie jest za późno!

InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony