Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Podsumowanie roku w InterKadra

Postanowiliśmy podsumować ubiegły rok w InterKadrze. Jaki był on dla nas? Trudniejszy? Taki sam jak poprzedni? Czy sytuacja na rynku pracy miała odzwierciedlenie w naszych codziennych obowiązkach? Co było dla nas najtrudniejsze?

Na te i kilka innych pytań odpowiadali szefowie poszczególnych działów w InterKadrze.

Całość zebrała dla Was i podsumowała Małgorzata Pieczyńska – rzecznik prasowy i specjalista ds. PR.

Czy 2017 rok różnił się od poprzedniego?

Z uwagi na wysycający się rynek pracy, na którym coraz trudniej o pracownika, 2017 rok postrzegamy jako trudniejszy niż poprzedni, również z uwagi na zmiany prawne. Jedną z najbardziej istotnych kwestii mających wpływ na rynek pracy było bowiem wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych. Stawka ta została ustanowiona na poziomie 13 zł brutto. Jej wprowadzenie zadziałało dwojako. Z jednej strony spowodowało wyrównanie stawek w skali kraju, pomiędzy dużymi aglomeracjami a mniejszymi miejscowościami. Z drugiej jednak strony, z punktu widzenia współpracy agencji pracy tymczasowej z klientami, skutkiem tej zmiany jest zwiększenie znaczenia jakości obsługi oraz usług dodatkowych (takich jak np. systemy raportowe).

Odnotowaliśmy też, że nasi klienci będący pracodawcami zdecydowanie częściej niż w poprzednim roku zgłaszali informacje o zwiększonej rotacji i związanych z nią brakach kadrowych. Oznacza to, że pracownicy, korzystając z koniunktury na rynku pracy, częściej zmieniają pracodawców, poszukując dla siebie najlepszych ofert. Tym samym powodują wakaty u poprzednich pracodawców. Na polskim rynku nastąpił widoczny wzrost wynagrodzeń, a pracodawcy coraz częściej wdrażali do swojej oferty pracowniczej korzyści pozapłacowe oraz systemy poleceń.

Dyrektor operacyjny Urszula Bielińska słusznie zauważa, że ofert pracy na polskim rynku przybywa również w efekcie sfinalizowania nowych inwestycji zagranicznych w Polsce, rozbudowy linii produkcyjnych u istniejących pracodawców czy też powstania wielkich inwestycji z obszaru e-commerce. – Największe zapotrzebowanie odnotowaliśmy w sektorach branży automotive, logistyki, przetwórstwa – stwierdza Urszula Bielińska.

Nie bez znaczenia dla InteKadry jest fakt, który zauważył dyrektor handlowy Krzysztof Czajkowski:Najważniejszym elementem było zwiększone zainteresowanie usługami InterKadry. Klienci coraz częściej rozpoznają naszą markę. Wiedzą, że InterKadra oferuje wysoką jakość usług. Budzimy powszechny szacunek wśród otoczenia.

A jak radziliśmy sobie na rynkach europejskich?

Jeśli chodzi o dział niemiecki, tutaj sytuacja była o wiele trudniejsza niż w roku poprzednim. Na rynku jest wiele agencji opiekunek, z bardzo zróżnicowaną ofertą. Opiekunki poszukują dla siebie jak najlepszych ofert, z jak najwyższym wynagrodzeniem. W efekcie pozyskanie przez InterKadrę wystarczającej liczby osób chętnych do pracy jest coraz trudniejsze. Jak zaznaczyła Dorota Machnik – dyrektor Działu Niemcy, sytuacja wymaga zwiększonego zaangażowania sił i środków w poszukiwanie sposobów dotarcia do osób chętnych do pracy w tym charakterze.

Dział Francja również zauważył różnice pomiędzy 2016 a 2017 rokiem. W 2017 roku pozyskiwanie kandydatów chętnych do wyjazdu do Francji było dużo trudniejsze. Magdalena Winiarska – dyrektor Działu Francja, przyczyn takiej sytuacji upatruje w tym, że kandydaci, korzystając z koniunktury na rynku, przebierają w ofertach, szukają tej o najlepszych dla nich parametrach i w efekcie dużo częściej wybierają kierunki skandynawskie. Powodem są oczywiście znacznie wyższe zarobki w Skandynawii.

Wszyscy szefowie i szefowe działów InterKadry zauważyli spadek liczby napływających CV. Jak zwrócił uwagę Bartosz Nowak – dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży: – Istotną zmianą jest krótszy okres dyspozycyjności kandydatów – oznacza to, że kandydat znacznie krócej niż w 2016 roku pozostaje w fazie poszukiwania pracy. Często po naszej odpowiedzi na aplikację kandydata w międzyczasie znajduje on już nowe miejsce pracy.

Największy problem z pozyskaniem pracowników odnotowujemy w dużych aglomeracjach miejskich, takich jak: Warszawa, Poznań, Wrocław. Ale pojawiły się też problemy z rekrutacją w Zielonej Górze czy Gorzowie Wielkopolskim.

Bartosz Nowak podkreśla, że jeśli chodzi o Dział Wsparcia Sprzedaży, najtrudniejszym regionem jest dla nas ściana zachodnia kraju, gdzie bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której kandydaci wybierają pracę na terenie Niemiec, z powodu znacząco wyższych stawek związanych z inną walutą.

Dla Doroty Machnik największy problem stanowi ściana wschodnia. Jest to związane z tym, że od osób zainteresowanych pracą w charakterze opiekuna osób starszych w Niemczech wymagamy znajomości języka niemieckiego, który to język nie jest zbyt popularny w regionach wschodnich Polski. Piotr Karkau natomiast twierdzi, że jeśli chodzi o pracę w Czechach, to jedynie w województwie dolnośląskim można odnotować większe zainteresowanie kandydatów pracą w tym kraju, natomiast pozostałe województwa cechuje takie samo, niewielkie zainteresowanie ofertami pracy w tej lokalizacji.

Jakie oferty pracy cieszyły się największym zainteresowaniem?

Według Krzysztofa Czajkowskiego były to oferty na następujących stanowiskach: pracownik magazynowy / operator wózka widłowego, pracownik produkcyjny, specjalista ds. obsługi klienta, przedstawiciel handlowy, księgowy, informatyk.

Mariola Korotasz–zastępca kierownika Regionu Polska Południowo-Zachodnia,dodaje do tej listy oferty pracy w charakterze pracowników administracyjno-biurowych oraz inwentaryzacje – projekty krótkoterminowe, stosunkowo dobrze płatne.

Magdalena Winiarska wśród ofert cieszących się zainteresowaniem wymieniła te dotyczące pracy w rolnictwie (pracownik rolny) i produkcji (pracownik produkcji).

W odpowiedzi na pytanie o najłatwiejszy projekt rekrutacyjny pani Magdalena stwierdziła:

– W przypadku Działu Francja będą to projekty z sektora rolno-spożywczego. Wpływają na to na pewno mniejsze wymagania pod względem kwalifikacji kandydatów oraz atrakcyjność zarobków w porównaniu z tymi w Polsce w sektorze rolno-spożywczym.

Piotr Karkau najlepiej wspomina jeden z projektów dla czeskiego klienta, w którym rekrutowaliśmy na stanowiska kierowników budowy na terenie Czech. Oferta zawierała bardzo atrakcyjną stawkę wynagrodzenia, więc zareagowało na nią wielu kandydatów.

Oczekiwania kandydatów

Bardzo dużo mówi się o rynku pracownika, dlatego w podsumowaniu tym nie mogło zabraknąć Waszych refleksji na temat oczekiwań kandydatów. Wszyscy, którzy wzięli udział w tym podsumowaniu, jako najważniejszy aspekt podnoszony przez kandydatów podali wysokość wynagrodzenia. Na jakie jeszcze kwestie zwróciły uwagę osoby zainteresowane naszymi ofertami pracy?

Oczywiście zależy to od stanowiska, regionu, specyfiki zawodu.

Bartosz Nowak zauważył:

– W przypadku merchandiserów oczekiwania pozapłacowe nie zmieniają się. Jednak odnotowaliśmy zauważalną tendencję u pracowników tymczasowych związaną z oczekiwaniami dotyczącymi kart sportowych, dostępu do prywatnej medycyny.

Fakt ten potwierdza Mariola Korotasz:

– Kiedy warunki finansowe stają się porównywalne, ważną rolę odgrywają: korzyści, pakiety socjalne, transport do pracy, ewentualne zakwaterowanie, rekomendacje znajomych, opinie o zakładzie pracy oraz proces wdrożenia w struktury firmy. Nie bez znaczenia jest też atmosfera w pracy, a przede wszystkim relacja: pracownik – bezpośredni przełożony.

Dyrektor Handlowy Krzysztof Czajkowski dodaje:

– Pracownicy zwracają uwagę przede wszystkim na atmosferę pracy. Niekiedy kandydaci są skłonni zrezygnować z wyższych zarobków dla uzyskania lepszych warunków pracy. Jeśli firma cieszy się dobrym wizerunkiem, przyciąga kandydatów. Oprócz wynagrodzenia miesięcznego kandydatów przyciągają dodatki w postaci klarownego systemu premiowania, korzyści (karta Multisport, prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie) oraz dostępu do narzędzi pracy, takich jak: samochód, laptop, telefon.

Jeśli chodzi o rynki zagraniczne, oczekiwania przedstawiają się nieco inaczej.

Magda Winiarska zauważa, że dla kandydatów bardzo ważna jest możliwość wyrabiania nadgodzin oraz bezpłatne zakwaterowanie.

Piotr Karkau podkreśla, że atrakcyjne dla kandydatów oferty pracy w Czechach to te dające możliwość zatrudnienia parze, małżeństwu. Dzięki temu, pracując razem u naszych południowych sąsiadów i nawet ponosząc koszty utrzymania w Czechach, dwoje ludzi jest w stanie odłożyć znacznie więcej niż na analogicznym stanowisku w Polsce. Jeśli dodatkowo oferta pracy zawiera bezpłatne zakwaterowanie i bony żywieniowe, może spotkać się z większym zainteresowaniem kandydatów.

Specyfika działu niemieckiego jest jeszcze inna – w tym przypadku największym zainteresowaniem cieszą się oferty z najwyższymi stawkami i najmniej chorymi podopiecznymi. Czasem opiekunki poszukują pracy z podopiecznymi w konkretnych lokalizacjach. Oczywiście jest duże zainteresowanie wśród osób nieznających języka niemieckiego, niemniej jednak InterKadra nie ma im za wiele do zaoferowania.

Wydawałoby się, że otrzymanie wystarczającej liczby zgłoszeń na daną ofertę zwiększa pewność skutecznej rekrutacji. Niestety istnieje pewna przeszkoda: od 20% do 40% kandydatów, którzy przesłali swoje zgłoszenia i zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu, nie przychodzi na spotkania rekrutacyjne mimo wcześniejszego potwierdzenia chęci przybycia. Jest to tendencja ogólnopolska, odnotowana na rynku nie tylko przez nas, ale także przez inne agencje pracy i bezpośrednio – przez pracodawców.

Co jeszcze zmieniło się w 2017 roku?

InterKadra kieruje swoją ofertę do pracowników z Ukrainy, wśród których zauważa się duże zainteresowanie tematem migracji do Polski i podjęcia tu pracy. Stworzone zostały na ten temat specjalne materiały reklamowe, fanpage na Facebooku. InterKadra doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kandydaci z Ukrainy są w stanie choćby w części zapełnić wakaty w Polsce.

Świetnie podsumował to Krzysztof Czajkowski: – W niektórych regionach Polski obserwujemy duży rozwój inwestycji przy relatywnie niskim bezrobociu, co powoduje konieczność skorzystania z większej liczby kandydatów zza wschodniej granicy. Oprócz Ukrainy i Białorusi coraz częściej sięga się po pracowników z Indii, Nepalu czy Bangladeszu.

Podsumowanie

InterKadra zmierzyła się w 2017 roku ze zjawiskiem rynku pracownika. Potraktowaliśmy to jako wyzwanie, do którego byliśmy przygotowani.

Wiemy, że wśród społeczeństwa polskiego rośnie świadomość korzyści wynikających z podejmowania pracy tymczasowej, większej elastyczności godzin pracy oraz faktu, że pracownik tymczasowy ma takie same prawa jak pracownik stały.

Stworzyliśmy oferty dla obywateli Ukrainy. Intensyfikujemy nasze działania w Czechach, Niemczech i we Francji. Wszyscy pracujemy nad tym, aby nasza skuteczność była jak najwyższa. Kładziemy też duży nacisk na jakość naszej pracy, na jakość obsługi klienta. Teraz stoimy przed wyzwaniem uatrakcyjnienia formy naszych ofert pracy i będzie to zapewne jedno z naszych najbliższych zadań do wykonania.

Za przygotowanie tego podsumowania dziękuję: Urszuli Bielińskiej, Magdalenie Winiarskiej, Dorocie Machnik, Marioli Korotasz, Krzysztofowi Czajkowskiemu, Bartoszowi Nowakowi i Piotr Karkau.

 

Małgorzata Pieczyńska