Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Podsumowanie 2018 roku w InterKadra

Kolejny raz postanowiliśmy podsumować ubiegły rok.  Czy dla pracowników InterKadry rok 2018 był trudniejszy niż 2017? Czy sytuacja na rynku pracy miała odzwierciedlenie w naszych codziennych obowiązkach? Pytania te postawione zostały szefom poszczególnych działów w InterKadrze.

Całość zebrała dla Was i podsumowała Małgorzata Pieczyńska – rzecznik prasowy i specjalista ds. PR.

Czy 2018 rok różnił się od poprzedniego? Co dla nas oznaczał rynek pracownika?

Na pewno było jeszcze trudniej pozyskiwać pracowników. Jak zauważył dyrektor handlowy Krzysztof Czajkowski:Biorąc pod uwagę rok 2018 i porównując go do lat ubiegłych, możemy zaobserwować dalsze pogłębianie się rynku pracownika. Zauważalne są coraz wyższe wymagania kandydatów. Dotyczy to nie tylko pracowników z Polski, ale również z Ukrainy i Białorusi. Jednocześnie coraz trudniej jest o dostępność kandydatów – zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych. Aby dostarczyć personel w określonej ilości, potrzebujemy zwiększać i intensyfikować nasze działania operacyjne”.

Urszula Bielińska– nasz dyrektor operacyjny dodaje: „Rok 2018 pokazał, iż niedobór pracowników jest problemem, z którym nadal zmaga się polska gospodarka. Pomimo wzrostu wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego, ich poziom nadal znacząco odbiega od standardów europejskich. To zaś powoduje konieczność zaspokojenia powstałej luki poprzez zatrudnienie obcokrajowców zza wschodniej granicy.  Dlaczego tak się dzieje? Pracownicy z Polski z coraz większą niechęcią patrzą na oferty pracy za stawki minimalne. Jednocześnie musimy pamiętać, że wkrótce te stawki zapewne przestaną być atrakcyjne również dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. W obliczu otwarcia się niemieckiego rynku pracy nasza sytuacja może być jeszcze trudniejsza. Co istotne, rynek pracownika wymusza na nas bardziej skonsolidowane w czasie działania, a jednocześnie wymaga dużej cierpliwości. Musimy działać tak, aby nie tracić zainteresowania kandydatów.

Jak zauważa Bartosz Nowak – dyrektor działu wsparcia sprzedaży: ”Trend, o którym mówi się na rynku znalazł również swoje odzwierciedlenie w projektach realizowanych przez dział wsparcia sprzedaży InterKadra. Najbardziej odczuwalnym rezultatem tego trendu jest znaczne wydłużenie procesów rekrutacyjnych. Zaproponowanie oferty realizowanej dla naszych klientów kandydatowi spełniającemu wymagania w danym projekcie, wiąże się ze znacznie dłuższym czasem poszukiwań oraz zauważalnie krótszym czasem „żywotności aplikacji” Coraz częściej kandydaci, z którymi się kontaktujemy, już po złożeniu aplikacji i przejściu weryfikacji formalnej uzyskali zatrudnienie w innej organizacji”.

Jeśli chodzi o Czechy, Beata Siudut, specjalista ds. rekrutacji odpowiedzialna za rekrutację do pracy w tym właśnie kraju przyznaje, że w roku 2018 pogłębiły się problemy, które były zauważalne w poprzednich latach. „Kandydaci znacznie częściej mieli problemy z dotrzymaniem zobowiązań, począwszy od pojawienia się na rozmowach kwalifikacyjnych, a kończąc na podjęciu pracy” – dodaje Beata Siudut.

Magdalena Winiarska - kierownik działu klientów zagranicznych-Francja przyznaje, że również w jej dziale zauważyła zwiększające się problemy z pozyskiwaniem osób chętnych do pracy we Francji. „Trudności w znalezieniu pracowników do pracy na terenie Francji mają miejsce już od 2017 roku. W 2018 - jedynie narastały. Coraz więcej osób wybierało bowiem kierunki skandynawskie (Norwegia, Finlandia, Szwecja)” – zauważa Magdalena Winiarska.

W przypadku działu niemieckiego InterKadry sytuacja jest coraz trudniejsza, z roku na rok. Jak twierdzi Katarzyna Szurgocińska - Z-ca Dyrektora Działu Klientów Zagranicznych„W 2018 roku odnotowaliśmy zwiększoną liczbę zapytań ze strony pracodawców, jednak nie wiązałabym tego z większą ilością wakatów. Niestety ma to związek z coraz mniejszą ilością osób chętnych do pracy. Znalezienie dobrego pracownika przysparza coraz większych trudności. Ogłoszenie o pracę to już stanowczo za mało. Teraz znalezienie pracownika wymaga działania na wielu płaszczyznach. Z racji coraz mniejszej liczby pracowników dotarcie do nich jest coraz trudniejsze i niestety nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała się odmienić wnajbliższym czasie”.

Czy pracodawcy zgłaszali nam większą ilością wakatów niż w latach poprzednich?

Co do samej ilości wakatów – ona oczywiście zależy od kraju i regionu, którego dotyczy. W Polsce, jak zauważa Urszula Bielińska: „Pracodawcy zgłosili większe niż w ubiegłym roku zapotrzebowanie na nowych pracowników. Spowodowane jest to powstaniem kolejnych inwestycji zagranicznych. Spore potrzeby naszych klientów odnotowaliśmy w sektorach branży automotive, logistyki, e-commerce. Najczęściej poszukiwane stanowiska pojawiły się w sektorze sprzedaży”. Według Krzysztofa Czajkowskiego największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszyły się oferty pracy w charakterze pracowników liniowych (produkcja, logistyka, dystrybucja) ale również: stanowiska sprzedażowe, specjalistów ds. IT oraz te z obszaru: księgowości i ekonomii.

Jak sytuacja przedstawiała się w poszczególnych regionach kraju?

W regionie północnym, którego szefem jest Jaśmina Nafda, największym zainteresowaniem cieszyły się oferty na stanowiskapracownika magazynowego w województwo pomorskim (Trójmiasto wraz z okolicami i Olsztyn) oraz pracownika produkcji – w Słupsku i Trójmieście. W centralnej Polsce były to oferty na stanowiska niższego szczebla, typu pracownik magazynowy wykonujący prace sortownicze dla firmy kurierskiej. Jeśli chodzi o pracowników chętnych do wyjazdu do Francji, największym zainteresowaniem cieszyły się oferty dotyczące prac rolnych i produkcyjnych w sektorze rolnym (zbiory, segregowanie warzyw i owoców, kapusty). W dziale czeskim podobnie jak w roku 2017 największą popularnością cieszyło się stanowisko kierownika budowy w miejscowości Kosmonosy.

Czego zatem oczekują kandydaci od swoich potencjalnych pracodawców, co jest w stanie ich przekonać do wyboru danej oferty pracy?

Jak zauważa Katarzyna Szurgocińska – dobra stawka wynagrodzenia nie jest jedynym czynnikiem mogącym wpłynąć na decyzję o podjęciu pracy w tej lub innej firmie. Krzysztof Czajkowskid odaje: „W tym obszarze niewiele się zmieniło w stosunku do lat ubiegłych. Nadal pozostaje tutaj trend dotyczący dostępu do karty Multisport, opieki medycznej np. Luxmed, Medicover, czy ubezpieczenia na życie”. Bartosz Nowak uzupełnia tę wypowiedź o jeszcze jeden istotny czynnik: w przypadku poszukiwania kandydatów na usługi w krótszym horyzoncie czasowym (np. pracowników sezonowych, zatrudnianych jako wsparcie w okresie wysokiego sezonu) ważna dla kandydata jest elastyczność grafiku pracy oraz logistyka dotarcia do miejsca pracy. Mariola Korotasz – kierownik Regionu Polska Południowo-Zachodnia- dodaje, że obecna sytuacja na rynku spowodowała, iż pracownicy zwracają coraz większą uwagę na kwestie wynikające z kultury organizacyjnej pracodawcy. Ważna jest dla nich atmosfera w pracy, możliwość rozwoju, awansu, większa elastyczność form zatrudnienia – możliwość wyboru godzin pracy. Oczywiście – istotna jest dla nich też oferta socjalna pracodawcy.  Na elastyczność godzin pracy jako ważny czynnik przy wyborze pracodawcy wskazuje też Bartosz Nowak. Urszula Bielińska odnotowała, że w przypadku cudzoziemców standardem jest dofinansowane zakwaterowania i dojazdów do miejsca pracy, a mile widziane - dofinansowanie do posiłków. To samo ma znaczenie dla pracowników zainteresowanych praca w Czechach – co potwierdza Beata Siudut. Na fakt znaczenia zapewnionego przez pracodawcę darmowego, zorganizowanego transportu do miejsca pracy zwraca też uwagę Anna Kopulińska – Dyrektor Regionu Częstochowa.

Jakie projekty były dla nas największym wyzwaniem?

Najtrudniejsze projekty rekrutacyjne w ubiegłym roku związane były z pozyskiwaniem pracowników na stanowiska nie wymagające konkretnych kompetencji, ale za to związane z koniecznością pozyskania dużej ilości pracowników. Jak stwierdziła Jaśmina Nafda: „Zazwyczaj wspieramy się w tym momencie pracownikami ze Wschodu, jednak tu pojawia się kolejny problem, gdyż wiele z umówionych osób nie dociera nawet do biura unikając z nami kontaktu. Pracownicy Ci stali się bardziej wymagający niż w poprzednim roku, dlatego mimo umówienia się do konkretnej pracy poszukują w międzyczasie korzystniejszych ofert i bardzo często je zmieniają.” Zauważa też, że problematyczne są zapotrzebowania sezonowe naszych klientów. Wiąże się to z faktem, że kandydaci wiedząc, że oferta pracy dotyczy konkretnego okresu, nie podejmują pracy, licząc na to, iż w międzyczasie znajdą ofertę pracy stałej. Dla Krzysztofa Czajkowskiego najtrudniejszym projektem było pozyskanie Klienta z branży e-commerce z Magnic pod Wrocławiem. „Trudność wiązała się z kilkuetapowym przetargiem na wybór optymalnego dostawcy. Następnie Dział Operacyjny miał stosunkowo krótki odcinek czasu na dostarczenie ponad 150 osób na stanowiska liniowe. Udało się zrealizować projekt w stopniu bardzo dobrym” - zaznaczył Krzysztof.

Czy kandydaci często nie pojawiają się na potwierdzonych wcześniej spotkaniach?

Problem niepojawiania się na wcześniej potwierdzonych spotkaniach odnotowaliśmy w całej Polsce i nie tylko. Dział francuski spotkał się nawet z przypadkami, kiedy pracownik pomimo dopełnienia wszelkich formalności nie pojawił się w pracy we Francji lub porzucił ją po kilku dniach, nie kontaktując się nawet z nami. Dosyć obrazowe dla tego problemu jest przedstawienie sytuacji w centralnej Polsce: W zależności od projektów, na które prowadzone były rekrutacje miały miejsce przypadki, w których ze wszystkich umówionych kandydatów na spotkanie przychodziło zaledwie 10-20%.  W przypadku wieloetapowej rekrutacji, najczęściej po akceptacji wstępnej warunków przedstawionych kandydatowi, ze wszystkich chętnych, na spotkanie zapoznawcze ze stanowiskiem pojawiało się tylko 50-60%, z czego po takim spotkaniu deklarowało chęć przystąpienia do pracy około 30-40%, a finalnie rozpoczęło ją tylko 15-20%. Ten trend niestety jest coraz wyraźniejszy.

Podsumowując:

Mamy za sobą rok pełen wyzwań, którym staraliśmy się sprostać. Przed nami kolejny, z pewnością wcale nie łatwiejszy rok. Mamy świadomość tych wszystkich problemów, dlatego z inicjatywy Serio Studio, które odpowiada za wizerunek i PR InterKadry, przy współpracy z Panią Joanną Jochymek rozpoczęliśmy w ubiegłym roku proces zmian w zakresie treści i wyglądu naszych ofert pracy. Pracownicy nie aplikują już na każde ogłoszenie, nie mają takiej potrzeby. Te czasy się skończyły. Teraz to pracodawcy walczą o ich uwagę i zainteresowanie. My – jako InterKadra- też musimy w tej walce wziąć udział. Dlatego warto dostosować nasze ogłoszenia o pracę do czasów, w których działamy. W tym celu właśnie Serio Studio przygotowało nowe szablony treści ogłoszeń, nowe grafiki, a Pani Joanna Jochymek opracowała instrukcję podsumowującą i objaśniającą te zmiany. Musimy zadbać o swój wizerunek, aby nasze ogłoszenia odzwierciedlały nasz claim: InterKadra Godna Zaufania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dobrze skonstruowana oferta pracy nie rozwiąże wszystkich problemów rekrutacyjnych, niemniej jednak na pewno pomoże wyeliminować choćby część z nich. W obliczu wszystkich wyzwań, przed którymi stoimy na tym trudnym rynku pracy, każda pomoc jest na wagę złota.

A skoro o pomocy mowa, to chciałbym serdecznie podziękować za pomoc w przygotowaniu tego podsumowania: Urszuli Bielińskiej, Magdalenie Winiarskiej, Katarzynie Szurgocińskiej, Marioli Korotasz, Jaśminie Nafda, Beacie Siudut, Annie Kopulińskiej, Krzysztofowi Czajkowskiemu i Bartoszowi Nowakowi.