Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Nowy projekt w InterKadra - Trampolina do przyszłości!! Ten projekt, to ogrom możliwości, które pomogą Ci się wybić na rynku pracy!

Od 1 stycznia 2018 roku InterKadra będzie realizować projekt Trampolina do przyszłości. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020. Trampolina do przyszłości ma za zadanie pomóc wybić się na rynku pracy młodym ludziom w wieku od 15 do 29 lat, zamieszkałym w części powiatów województwa małopolskiego, tj. w powiatach: bocheńskim, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim i wielickim. 

Kto może być beneficjentem?

Osoby bierne zawodowo od 15 do 29 roku życia. Oznacza to, że uczestnikami projektu mogą być osoby, które już się nie uczą i nie mogą znaleźć pracy oraz te, które właśnie ukończyły edukację i stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy.

Uczestnikami projektu mogą zostać:

  • osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku od 15 do 29 roku życia 
  • osoby, które są bez pracy i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET *
  • zamieszkujące obszar województwa małopolskiego (konkretnie powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki i wielicki).

*Młodzież NEET:

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER osobą młodą z kategorii NEET jest osoba w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

  • nie pracuje - tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
  • nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, 
  • nie szkoli się tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET.  Tylko osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji kategorii NEET.

Działania przewidziane w projekcie to:

Przez 3 lata trwania projektu “Trampolina do przyszłości” InterKadra będzie oferować beneficjentom programu:

1.   Szkolenia

Szkolenia dopasowane do potrzeb uczestnika projektu umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji bądź podniesienia kompetencji. Uczestnikowi szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu, a dla młodych mam - możliwość zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem w czasie trwania kursu/szkolenia.

2.   Staże

Uczestnicy projektu mają także możliwość odbycia płatnych staży mających na celu nabycie praktycznych umiejętności. Podczas odbywania stażu przez uczestnika projektu również przysługuje zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, badania lekarskie i szkolenie BHP.

            3.   Bony szkoleniowe

Uczestnik samodzielnie wybiera szkolenie, które pozwoli mu później znaleźć zatrudnienie. Wysokość bonu szkoleniowego nie może przekraczać wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.  Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe.

              4.   Bony stażowe

Uczestnik projektu Trampolina do przyszłości samodzielnie wyszukuje dla siebie miejsce pracy i wskazuje pracodawcę, u którego odbędzie 6-miesięczny staż. Warunkiem uzyskania bonu na realizację stażu jest zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia uczestnika po zakończeniu stażu przez okres następnych 6 miesięcy. W skład wartości bonu wchodzą: stypendium, koszty przejazdu, koszty badań lekarskich.

5.   Bon na zasiedlenie

Polega na przyznaniu uczestnikowi projektu środków finansowych, w sytuacji gdy podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż jego dotychczasowe miejsca zamieszkania (oddalonej o min. 80 km lub 3 h drogi). Kwota bonu na zasiedlenie to prawie 8500 zł.

  6.   Bon zatrudnieniowy

Jest to forma pomocy wymagająca od uczestnika projektu zaangażowania. Musi on samodzielnie znaleźć sobie zatrudnienie, zgodne z posiadanymi przez niego kwalifikacjami zawodowymi oraz osobistymi predyspozycjami. Bon stanowi gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia oraz składek ZUS. Gwarantuje też  uczestnikowi zatrudnienie przez okres 18 miesięcy. 

7.   Dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej

Projekt Trampolina do przyszłości zakłada również przyznanie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Osoby, które zdecydują się na ten krok i przedstawią InterKadrze swój pomysł na biznes mogą uzyskać około 23000 zł na rozpoczęcie działalności.

 

Projekt rusza dopiero 1 stycznia 2018 roku ale już dzisiaj możecie do nas dzwonić i pisać w tej sprawie.

Chętnie udzielimy wszelkich informacji, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-16 czekamy na Wasze telefony pod numerem 12 290 22 44.

Możecie też skontaktować się z nami mailowo, pod adresem email: trampolina@interkadra.pl

Zachęcamy do kontaktu!